Eurocross Assistance adviseert skiërs die medische hulp nodig hebben snel contact op te nemen met hun alarmcentrale

0
265

Eurocross Assistance waarschuwt voor ‘Oostenrijkse praktijken’
Eurocross Assistance adviseert skiers die zijn gevallen op de piste en medische hulp nodig hebben zo snel mogelijk contact op te nemen met hun alarmcentrale. Zij krijgen van de alarmcentrale een goed medisch advies over de eventuele behandeling ter plaatse en of deze al dan niet wordt vergoed door de verzekeraar. In diverse wintersportgebieden in Oostenrijk komt het voor dat patienten in privé-klinieken terecht komen en de behandelende arts ter plaatse adviseert meteen te opereren, terwijl dit niet spoedeisend is. “We spreken jaarlijks ten minste honderd verzekerden die ter plaatse een behandeling geadviseerd krijgen, die niet direct medisch noodzakelijk is. Het betreft vooral kniebandletsel en sleutelbeenbreuken”, aldus hoofd medisch team Nicole Bootsma.

Ook wil Eurocross alle verzekerden waarschuwen voor ambulancebedrijven die zonder overleg met een alarmcentrale patienten vervoeren van Oostenrijk naar Nederland. De alarmcentrale werd vorig jaar een aantal keren onaangenaam verrast door dergelijke vervoerspraktijken. Eurocross vreest dat de patient om twee redenen risico loopt als hij zich laat vervoeren door een voor een  alarmcentrale onbekend ambulancebedrijf namelijk:

•    Er is niets bekend over de kwaliteit van de medische zorg tijdens het transport.

•    Gebleken is dat de patient uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt en dat de zorgverzekeraar c.q. reisverzekeraar de kosten niet vergoedt. Het gaat hier om kosten die kunnen oplopen tot 7000 euro voor een rit van Oostenrijk naar Nederland. Normaal gesproken kost een dergelijk transport rond de 2000 euro. Verzekeraars vergoeden meestal alleen de kosten van een ambulancebedrijf dat is ingezet door de alarmcentrale.

Aanstaande woensdag landt de eerste gipsvlucht op Rotterdam-The Hague Airport. Alarmcentrale Eurocross Assistance stuurt een team om de eerste gewonde wintersporters te verwelkomen.

Bron: Eurocross