Sportdeelname vooral toegenomen bij 45-plussers

Array

De helft van de Nederlanders van 6 jaar en ouder doet minstens 40 weken per jaar aan sport. De 45-65-jarigen van nu doen veel meer aan sport (49%) dan hun leeftijdsgenoten in 1991 (31%). De verenigingssport weet volwassenen en ouderen nog niet goed vast te houden. En vergrijzing en bevolkingskrimp kan in de toekomst leiden tot een overschot aan sportaccommodaties in het oosten van het land, terwijl in het westen juist een tekort zal ontstaan.

Dit zijn enkele bevindingen uit het rapport ‘Sport: een leven lang. Rapportage sport 2010’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het W.J.H. Mulier Instituut, dat in samenwerking met o.a. Maarten van Bottenburg, hoogleraar Sportontwikkeling aan de Universiteit Utrecht, is opgesteld. De onderzoekers gaan in dit rapport in op de vraag hoe de betrokkenheid bij sport gedurende verschillende levensfases verandert.

Bron Universiteit Utrecht

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen