Vestiging van medisch onderzoek LifeLines in Heerenveen open

UMCG-onderzoek volgt dertig jaar lang liefst 165.000 personen
Vanaf 3 januari 2011 is het voor inwoners van Heerenveen en omstreken mogelijk om deel te nemen aan het UMCG-onderzoek LifeLines. Heerenveen is daarmee naast Sneek, Drachten en Leeuwarden de vierde vestiging in Friesland. LifeLines is een groot wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen dat minimaal dertig jaar lang de ontwikkeling in gezondheid volgt van liefst 165.000 personen in Noord-Nederland. Het UMCG werkt in dit onderzoek nauw samen met de huisartsen in  Noord-Nederland.

Het LifeLines-onderzoek vergroot de kennis over en het inzicht in het ontstaan van ziekten; hierdoor wordt preventie beter en eerder mogelijk. LifeLines zal meer duidelijkheid geven over de vraag hoe mensen op een gezonde manier ouder kunnen worden. Het UMCG is de eerste organisatie in Nederland die een medisch onderzoek van deze omvang uitvoert. Het onderzoek is eind 2006 gestart; inmiddels heeft LifeLines al meer dan 40.000 deelnemers.

Deelnemers

Het UMCG vraagt de inwoners van Heerenveen en omstreken om mee te doen aan LifeLines. In eerste instantie gaat het hierbij om de mensen tussen de 25 en 50 jaar. Zij krijgen van hun huisarts een brief met het verzoek mee te doen aan het LifeLines-onderzoek. De deelnemers krijgen uitgebreide vragenlijsten voorgelegd over ziekten, gezondheid, medicijngebruik, leefstijl en voedingsgewoonten. Van iedere deelnemer worden zaken als bloeddruk, gewicht, lengte, longfunctie en hartfunctie gemeten. Verder geven de deelnemers bloed en urine af.  De deelnemers en hun huisarts kunnen de resultaten hiervan vernemen.

Om te kunnen onderzoeken in hoeverre erfelijkheid en aangeboren afwijkingen een rol spelen bij het ontstaan van chronische ziekten, betrekt LifeLines ook familieleden van deelnemers bij het onderzoek. Niet alleen de eventuele partner, maar ook kinderen en ouders van de deelnemers. Deze drie-generatie-aanpak heeft als voordeel dat onderzocht kan worden of en wanneer de eerste symptomen van ziekte zich manifesteren bij kinderen en jong-volwassenen. Uiteindelijk zal de LifeLines-biobank de anonieme gegevens van ongeveer 165.000 personen bevatten. Deze grote omvang is nodig om nauwkeurige voorspellingen te kunnen doen over het ontstaan van ziekte en de karakteristieken voor een gezond leven. Hoe langer een bevolkingsonderzoek loopt, des te betrouwbaarder zijn de onderzoeksresultaten. Daarom zal LifeLines de deelnemers gedurende minimaal dertig jaar volgen. De deelnemers krijgen eens in de drie tot vijf jaar een oproep voor vervolgonderzoek. Zo ontstaat in de loop der jaren een schat aan gezondheidsgegevens waar tal van belangrijke onderzoeksvragen mee kunnen worden beantwoord.

Noord-Nederland

De bevolking van Noord-Nederland is representatief voor Noordwest-Europa. Hierdoor zijn de onderzoeksresultaten betrouwbaar voor geheel Noordwest-Europa. Noord-Nederland heeft verder als voordeel dat de bevolkingssamenstelling redelijk stabiel en de migratie beperkt is. Een relatief ‘honkvaste’ bevolking biedt bovendien meer garantie voor het succesvol langdurig volgen van de deelnemers aan het onderzoek en dat is een voorwaarde om dit soort onderzoek te kunnen doen. Uit eerdere studies van het UMCG is bekend dat mensen in Noord-Nederland een grote bereidheid hebben om mee te doen aan langlopende onderzoeken.

Bron: UMCG

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen