Bronovo-gezondheidstest scoort onvoldoende

Wie een kennistest afneemt, bijvoorbeeld de CITO-toets bij groep-achtleerlingen van het basisonderwijs, moet tenminste vier vragen beantwoorden. Ik noem ze kort: 1. Sluit de test aan op de leerstof? 2. Zijn de vragen begrijpelijk en voor één uitleg vatbaar? 3. Hoe is de score opgebouwd, bijvoorbeeld hoeveel punten krijgt die groep-achtleerling voor rekenen en hoeveel voor taal? En 4. Wat is het test-advies, bijvoorbeeld bij hoeveel punten gaat een kind naar VMBO, HAVO of VWO?

Wie een gezondheidstest voor burgers maakt, heeft met dezelfde vragen te maken: 1. Sluit de test aan op de bestaande medische kennis? 2. Begrijpen alle typen patienten (hoog- en laagopgeleid, jong en oud, allochtoon en autochtoon) de testvragen op dezelfde wijze? 3. Hoe wordt de score berekend die leidt tot bijvoorbeeld ‘sterk verhoogd risico op ziekte A’? en 4. Bij welke score krijgt men een specifiek testadvies? Zo’n testadvies kan bijvoorbeeld inhouden een leefstijlwijziging (gebruik minder zout) of  het advies om de eigen huisarts te consulteren.Deze week brachten de medisch specialisten van het Haagse ziekenhuis Bronovo een algemene, webbased gezondheidstest op de markt. Ik kreeg tal van journalisten aan de lijn: wat hij van deze test vond. Raadpleging van de betreffende website leert mij dat de website is gebaseerd op bestaande richtlijnen, ook al is dat niet van externe zijde gecontroleerd. De wijze waarop getoetst is, of de vragen begrijpelijk zijn (vraag 2), hoe de score is opgebouwd (vraag 3) en waarop de testadviezen zijn gebaseerd (vraag 4)  is mij  niet duidelijk. Men legt geen openbare verantwoording hierover af op een subpage van de website. Ook zijn er vanuit Bronovo geen recente wetenschappelijke publicaties verschenen over de testkwaliteiten van de test. Ik kon althans geen literatuur vinden.

Ondergetekende heeft daarom op de radio gezegd, dat de Bronovo-test een stap in de goede richting is naar eerder en beter meten van gezondheidservaringen van burgers. De test zelf scoort echter nu onvoldoende, omdat de antwoorden op vragen 2, 3 en 4 ontbreken. Tal van Bronovo medewerkers lezen de Nieuwsbrief van het Julius Centrum. Graag bied ik jullie ruimte om alsnog vragen 2, 3 en 4 te beantwoorden. Mijn emailadres is [email protected]

Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen