NMa opent digitaal informatieloket over zorggroepen

0
140

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ontvangt regelmatig vragen van zorgaanbieders over samenwerkingsverbanden. Om in de informatiebehoefte te voorzien, heeft de NMa een digitaal informatieloket geopend over zorggroepen.

Henk Don, bestuurslid van de NMa: Samenwerken in de zorg juichen de NMa en ook de NZa toe als dat leidt tot betere zorg voor de patient, dus tot een hogere kwaliteit of een lagere prijs. Iedere samenwerkingsvorm is echter uniek. De Richtsnoeren voor de Zorggroepen waarin de NMa en de NZa uitleggen wat de spelregels zijn rond samenwerking in ketens, schrijven dan ook niet voor welke organisatievormen mogelijk zijn en welke niet. 

Ze geven het kader aan waarbinnen zorggroepen en de bij ketenzorg betrokken aanbieders afspraken kunnen maken. Zorggroepen en zorgaanbieders houden zelf de vrijheid om te bepalen hoe zij de zorg willen organiseren en binnen de zorgstandaard willen leveren.

Bron: Adviesgroepketenzorg.nl