Mantelzorgers verdienen maatwerk

GroenLinks vraagt meer aandacht voor de lange duur en zwaarte van veel mantelzorg en voor jonge mantelzorgers. Volgens fractievoorzitter Nieke Jansen is maatwerk nodig en moet er één loket of één contactpersoon zijn die zorgt voor duidelijke en vlotte hulp als er vragen of problemen zijn.

Mantelzorgers (mensen die langdurig en intensief zorgen voor een familielid, vriend, kennis of buur) lijken de smeerolie te worden voor de zorg in Nederland. De invulling van hun zorg verschuift. Werd die zorg eerder als vanzelfsprekend en met liefde gegeven, langzamerhand wordt het noodzaak en soms zelfs plicht om te zorgen voor een naaste. Er komt meer druk op mantelzorgers door (landelijk) beleid. Er is te weinig geld voor goede zorg.Dat lijkt een gegeven, maar het is ook een (politieke) keuze. Daar komt bij dat er een groeiende groep is van mensen die zelfstandig wonen en wel hulp nodig hebben. Het probleem dat daardoor ontstaat wordt al gauw – te gauw vindt GroenLinks – neergelegd bij mantelzorgers. Dat nu al 40% van de mantelzorgers zich matig tot zwaar belast voelt, bevestigt de noodzaak van mantelzorgbeleid.

De gemeente Kampen heeft een start gemaakt met het formuleren van beleid voor mantelzorg. Terecht wordt daar ingezet op het ondersteunen van mantelzorgers en op de wil om te luisteren naar de kwaliteitswensen van die mantelzorgers.
Een aantal partijen is bang dat de gemeente te betuttelend optreedt. Die zorg lijkt overbodig: de meeste mantelzorgers trekken veel te laat aan de bel als ze hulp nodig hebben. Als de gemeente kiest voor maatwerk, wordt ze niet betuttelend, maar komt ze ook niet meer te laat met passende ondersteuning.

GroenLinks heeft aandacht gevraagd voor de lange duur van veel mantelzorg. Een paar weken zorgen op de toppen van je kracht en van je zenuwen, dat is voor veel mensen nog te overzien. Een jaar intensief zorgen voor een mens die je lief is zwaar. Voor veel mantelzorgers duurt die zorg vele jaren – en wordt de zorg met de weken, maanden, jaren zwaarder.

De gemeente signaleert dat jonge mantelzorgers eigen vragen hebben en andere probelemen tegenkomen. In het ontwikkelen van een vraaggericht aanbod is die groep jongeren nu nog buiten beeld gebleven. GroenLinks vraagt om jonge mantelzorgers de aandacht geven die zij nodig hebben. Jongeren zijn, volgens fractievoorzitter Nieke Jansen, extra kwetsbaar als mantelzorger. ”Hun zorg betreft altijd een zeer nabij familielid, die normaal gesproken voor hen zou zorgen.”

Bovendien grijpt die zorg in in hun opleiding en hun vrijetijdsbesteding. Die zorg kan hen verrijken en sterker maken, maar heeft ook risicovolle gevolgen voor hun leven vandaag en voor een kansrijke toekomst. “Als we jonge mantelzorgers niet op maat ondersteunen, hebben ze nú een zwaar leven en stráks een belaste toekomst” , stelde Nieke Jansen vast in de commissievergadering.

Gezond Mantelzorgen is voor GroenLinks een speerpunt in de WMO, omdat mantelzorgen mensen diep raakt. Voor de mantelzorger in de zorg voor een ander en in de kwaliteit van het eigen leven. Voor degene die zorg ontvangt in de afhankelijkheid van een naaste. Voor beiden in de veranderde verhouding die daardoor ontstaat.

In juni komt het mantelzorgbeleid terug in de raad. Voor GroenLinks zijn twee zaken voorwaarde voor goed beleid: maatwerk (in de ondersteuning moeten vraag en aanbod op elkaar passen en is de vraag leidend) en één loket of één contactpersoon die zorgt voor duidelijke en vlotte hulp als er vragen of problemen zijn.

Bron: GroenLinks Kampen

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen