Meldingen van ernstige huidreacties bij gebruik van isotretinoine

0
254

Op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een bericht geplaatst over ernstige huidreacties bij gebruik van isotretinoine.

De firma Roche Nederland B.V. schrijft in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC), dat er ernstige huidreacties zijn gemeld die geassocieerd zijn met gebruik van isotretinoine (Roaccutane). Isotretinoine wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige, therapieresistente vormen van acne. Een causaal verband tussen het gebruik van isotretinoine en de ernstige huidreacties kan niet worden uitgesloten.

Artsen wordt aanbevolen patienten, die een behandeling met isotretinoine beginnen, te informeren over de risico’s en hen nauwlettend te volgen. Als symptomen van ernstige huidreacties zich ontwikkelen, moet de behandeling met isotretinoine onmiddellijk worden gestaakt en moet zonodig een ondersteunende behandeling worden gestart.

Meer informatie kunt u vinden via de website van het CBG.

De huidreacties die Lareb tot op heden ontving bij gebruik van isotretinoine, kunt u terug vinden in onze Bijwerkingendatabank.

Bron: Lareb