Huidige zorg zwangere type 1-diabeten adequaat

Kinderen van moeders met diabetes mellitus type 1 (DM1) hebben, wanneer zij 6-8 jaar oud zijn, vergelijkbare cardiovasculaire en metabole uitkomsten als hun leeftijdsgenootjes met niet-diabetische moeders. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de huidige zorg voor zwangeren met DM1. Dat concluderen Maarten Rijpert (UMC Utrecht) c.s. in Early Human Development (2011;87:49-54).

De onderzoekers bepaalden diverse cardiovasculaire en metabole parameters bij kinderen (6-8 jaar) van vrouwen met DM1. Ook bestudeerden zij de effecten van bekende complicaties bij DM1-zwangerschappen zoals suboptimale maternale glykemische controle, vroeggeboorte en macrosomie (een te hoog geboortegewicht).

De onderzoekers vergeleken een groep kinderen van DM1-moeders (n = 213) met een controlegroep kinderen van niet-diabetische moeders (n = 79). Van de kinderen bepaalden zij BMI, bloeddruk en diverse glucoseregulatie- en vetmetabolismemarkers, zoals glucose, insuline, HbA1c, cholesterol en triglyceriden.

Uit de vergelijking kwamen geen verschillen in glucoseregulatie, vetmetabolisme en het aantal componenten van metabool syndroom (overgewicht, hypertensie, dyslipidemie en een gestoorde suikerspiegel) naar voren tussen de 2 groepen. Kinderen van DM1-moeders hadden een iets hogere systolische bloeddruk en de gevolgen van complicaties bij DM1-zwangerschappen waren beperkt: macrosomie was alleen gerelateerd aan obesitas en een niet-optimale maternale suikercontrole tijdens de vroege zwangerschap was gerelateerd aan een iets hogere HbA1c-spiegel bij de kinderen.

De onderzoekers vermoeden dat de gunstige langetermijnuitkomsten het resultaat zijn van goede zwangerschapszorg en adequate maternale glykemische controle tijdens de zwangerschap. Zij willen het cohort kinderen verder volgen om te zien of de resultaten standhouden en of de iets verhoogde systolische bloeddruk een aanwijzing is voor vroeg verstoorde renale of vasculaire mechanismen.