Europees project pakt ondervoeding in Afrika aan

De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor een ambitieus onderzoeksproject: SUNRAY. Dat is het acronym voor ‘Sustainable Nutrition Research for Africa in the Years to come’. Het project wordt gecoördineerd door het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Over een periode van twee jaar wordt zo’n miljoen euro geïnvesteerd om het onderzoek naar (onder)voeding in Afrika te herdenken. Vier Afrikaanse en vijf Europese instellingen nemen aan het project deel; het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de Afrikanen, en niet de Europeanen, beslissen over de onderzoeksprioriteiten.

Dit is een goed ogenblik om in voedingsonderzoek te investeren. Ondervoeding blijft een groot probleem, zeker in Sub-Saharisch Afrika, waar slechts 9 van de 46 landen op schema zitten om het eerste Millenium-Ontwikkelingsdoelwit te halen: een vermindering met 50% in ondergewicht bij kinderen onder de vijf. Tegelijk met de ondervoeding, zorgen de veranderende levensgewoonten in ontwikkelingslanden voor een groeiend probleem met zwaarlijvigheid en andere met voeding verbonden chronische ziekten,.

Slechte voeding leidt tot hoge kosten – in levensverwachting, levenskwaliteit zowel als in bruto nationaal product – maar toch wordt er nauwelijks in de voedingssector geïnvesteerd. Terwijl e rook nog eens nieuwe uitdagingen opduiken, door veranderingen in klimaat, demografie en de wereldmarkt. Het SUNRAY-project wil nieuwe en betere wegen openleggen om het voedingsprobleem op te lossen, of op zijn minst aan te pakken.

De onderzoeksagenda en de prioriteiten zullen vooral door de Afrikaanse onderzoekers bepaald worden. Waarbij ruim geconsulteerd wordt bij andere instellingen en personen die belang hebben bij productie, verdeling of onderzoek van voeding. Doordat de Afrikaanse onderzoekers de agenda in handen nemen, wordt het project uiteindelijk ook van hen, en valt het niet na twee jaar stil.

Het onderzoek wordt ingepast in het ontwikkelingswerk in andere sectoren zoals landbouw, gezondheidszorg, opleiding, plattelandsontwikkeling, zodat het niet blijft steken in een ‘technische fix’, die de wortels van het probleem negeert.

Het project koppelt onderzoek aan beleid en actie, met een brede betrokkenheid van belanghebbenden, zoals regeringen, gezondheidswerkers, voedingsdeskundigen, verbruikersorganisaties, landbouw- en voedingsbedrijven, beleidsmakers, niet-gouvernementele organisaties, VN-organisaties, donors.

De onderzoekers beginnen met het huidige onderzoek naar voeding in Sub-Saharisch Afrika in kaart te brengen, met inbegrip van de geldverschaffers, en met het oplijsten van de belemmeringen, kansen en onvervulde noden. Momenteel domineren de rijke landen de onderzoeksagenda – wat betekent veel onderzoek naar overgewicht en nauwelijks naar ondervoeding en de andere problemen in Afrika. De wetenschappers zullen niet enkel de huidige noden in kaart brengen, maar ook de komende uitdagingen, door potentiele verschuivingen in klimaat, biodiversiteit, demografie, verstedelijking, beschikbaar water, economie, politiek, landbouw, internationale markten, conflicten.

Tijdens drie internationale werkcongressen willen de projectpartners alle neuzen in dezelfde richting krijgen en alle betrokkenen samenbrengen achter gemeenschappelijke prioriteiten voor onderzoek en beleid.

Dat moet leiden tot een actieplan voor de komende jaren.

Beleidsmakers op het hoogste niveau moeten overtuigd raken dat investeren in de voeding van hun bevolking essentieel is. Beelden van een uitgehongerd kind zijn daartoe niet langer voldoende. Het SUNRAY-project wil dat beroep op emoties vervangen door harde feiten en cijfers, en wetenschappelijk onderzoek stimuleren dat tot helder inzicht leidt, zodat actie een plicht wordt.

Recente artikelen