Redden van Thuiszorg regio Haarlem is ook zaak van provincie

Vorige week bleek dat er problemen zijn bij Viva Thuiszorg die vele WMO-klanten heeft in de regio Haarlem. Het bedrijf zou op het randje van faillissement staan en zou haar thuiszorgmedewerkers om dat te voorkomen gevraagd hebben 20% van hun loon in te leveren. De SP vindt dat de provincie stelling moet nemen in dit conflict. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: “De provincie heeft een toezicht houdende taak bij de WMO en moet met de betrokken gemeenten en Viva Thuiszorg om de tafel om te voorkomen dat vele Haarlemmers en Velsenaars gedupeerd worden omdat opeens hun thuishulp niet meer komt en om te voorkomen dat de thuishulpen zelf eenvijfde minder gaan verdienen, want die laatsten zijn niet schuldig e zij mogen de rekening dus ook niet gepresenteerd krijgen.”

De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.
Bron: SP

__________________________________

Haarlem, 31 januari 2011

Aan PS te NH

Onderwerp: schriftelijke vragen

Vorige week bleek dat er problemen zijn bij Viva Thuiszorg die WMO-klanten heeft in de regio Haarlem. Het bedrijf zou haar thuiszorgmedewerkers gevraagd hebben 20% van hun loon in te leveren om te voorkomen dat het bedrijf, hun werkgever, failliet gaat. Volgens gemeente Haarlem treft hen geen blaam en betalen zij een faire prijs voor de diensten die Viva Zorggroep aanbiedt. Volgens de Viva Zorggroep echter wordt door de gemeente steeds vaker onterecht de laagste categorie zorg toegekend, omdat dit voor de gemeente goedkoper is.

1.De provincie heeft van het rijk de opdracht gekregen in 2007 om er op toe te zien dat de WMO goed wordt ingevoerd. Wat is uw betrokkenheid op dit moment met de hierboven geschetste situatie?

2.Bent u het ons eens dat van thuiszorgmedewerkers niet gevraagd kan worden dat zij 20% van hun salaris inleveren om thuiszorg mogelijk te maken? Kunt u uw antwoord toelichten?

3.Bent u het met mij eens dat een faillissement, met alle gevolgen voor de WMO-klanten en de medewerkers van dien, moet worden voorkomen? Kunt u uw antwoord toelichten?

4.Nogal wat thuiszorgorganisaties kwamen de laatste jaren, sinds de WMO-aanbesteding een feit is, in financiele problemen. Dat kan geen toeval zijn. Oftewel: (de wijze van) aanbesteding is een factor in het geheel. Bent u dat met ons eens? Kunt u uw antwoord toelichten?

5.Dit jaar is door een paar steden in Nederland gekozen voor de zogenaamde bestuurlijke aanbesteding. Een dergelijke vorm van aanbesteding heeft het voordeel dat er gaande de rit indien nodig bijgestuurd kan worden en dat kleinere organisaties ook mee kunnen doen. Ook Amsterdam gaat onderzoeken of de volgende aanbesteding van de thuiszorg (in 2012) op deze wijze vorm gegeven kan worden. Bent u bereid gezien de huidige problemen in Haarlem en Velsen er bij deze gemeenten voor te pleiten dat zij voortaan ook voor bestuurlijke aanbesteding kiezen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Carlien Boelhouwer (SP)
Fred Gersteling (SP)
Bert Putters (SP)

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen