Een gezonder leven voor cliënten die antipsychotica gebruiken

0
655

Antipsychotica zijn bewezen effectief, maar de eventuele bijwerkingen worden vaak in een laat stadium ontdekt. Delta heeft een nieuw monitoringsysteem ontwikkeld, Verpleegkundige Monitoring bij Gebruik van Antipsychotica (VMGA) met het doel om deze bijwerkingen eerder op te sporen. Daarmee leveren we een bijdrage aan een gezonder leven voor clienten die antipsychotica gebruiken.
Veel psychiatrische clienten krijgen antipsychotica voorgeschreven, omdat het de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren. Antipsychotica hebben echter vaak bijwerkingen, zoals gewichtstoename en bewegingsstoornissen. Dit heeft weer een negatief effect op de lichamelijke gezondheid. Door het gebruik van het VMGA-instrument kunnen psychiaters en verpleegkundigen in een vroeg stadium de bijwerkingen en dreigende complicaties in kaart brengen. Hierdoor kunnen er sneller maatregelen getroffen worden om dreigende lichamelijk schade te voorkomen of de risico’s hiervan aanzienlijk te verkleinen.

Het VMGA-meetinstrument bestaat uit vijf onderdelen waarmee complicaties opgespoord kunnen worden. Eén onderdeel bevat alles wat te maken heeft met meten zoals lengte, gewicht, bloeddruk, BMI, buikomvang, vetpercentage en pols. Een tweede onderdeel bevat een labprotocol waarmee eventuele bloedafwijkingen vroeg gesignaleerd kunnen worden. Een ander onderdeel bevat alle bijwerkingen van antipsychotica die door middel van een vragenlijst in kaart gebracht kunnen worden. Daarnaast is er een observatieschema waarmee eventuele bewegingsstoornissen gemakkelijk herkend worden. Een laatste onderdeel beschrijft reacties die plotseling kunnen ontstaan, zoals koorts of een allergische reactie. Door vroegtijdig bijwerkingen te signaleren, kan er sneller gezocht worden naar passende oplossingen dat bijdraagt aan een gezonder leven voor clienten van Delta.

Door het gebruik van het meetinstrument worden clienten systematisch gemonitord op bijwerkingen en complicaties. Uniek aan dit instrument is dat niet alleen artsen, maar ook verpleegkundigen het kunnen toepassen en er gemonitord kan worden op álle bijwerkingen en complicaties.

Er zijn inmiddels honderd verpleegkundigen in Delta opgeleid om het VMGA- instrument te kunnen gebruiken. Eind 2011 zullen alle verpleegkundigen in Delta hiervoor zijn opgeleid. Ook onderzoekt Delta hoe en op welke afdelingen van Delta dit instrument het beste kan worden ingezet.

Delta Psychiatrisch Centrum is een moderne, professionele en innovatieve organisatie. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van mensen met complexe, vaak chronische psychiatrische aandoeningen en begeleiden hen op het gebied van wonen, werk en dagbesteding. Daarnaast bieden we effectieve, kortdurende behandeling aan mensen met minder complexe problematiek. Delta telt meer dan 1.500 medewerkers die werkzaam zijn op een van de dertig vestigingen in het werkgebied Groot-Rijnmond/Zuid-Hollandse eilanden.

Bron: Delta Psychiatrisch Centrum