Verzekeraars, politie en OM zetten schouders onder krachtige fraudeaanpak

Een krachtige landelijke bestrijding van verzekeringsfraude door de branche en de overheid: dat is het doel van het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude, waaronder het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie hun handtekening hebben gezet. De intensivering van de onderlinge samenwerking richt zich op de bestrijding van verzekeringsfraude in brede zin, dus zowel voor schade-, levens- als zorgverzekeringen. Namens de politie is de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON) belast met de opsporing van verzekeringsfraude.

Samenwerking
De vier partijen willen beter zicht krijgen op de aard en omvang van de verzekeringsfraude door alle fraudemeldingen van de verzekeraars centraal te registreren en te analyseren. Daardoor kunnen de juiste preventieve maatregelen genomen worden en kan fraude beter worden opgespoord. Ook vergroot het convenant de pakkans, wat tevens (mogelijke) plegers van verzekeringsfraude zal ontmoedigen. Daarnaast gaan de partijen een integrale aanpak ontwikkelen die bestaat uit preventie, opsporing en civiel- en strafrechtelijke afhandeling. Preventie en detectie staan in de aanpak voorop. Daarbij handelen verzekeraars lichte fraudegevallen civielrechtelijk af en vindt in beginsel strafrechtelijke afhandeling plaats in zware fraudegevallen. Het proces van informatie-uitwisseling, aangiftes en strafrechtelijke afdoening zal verder worden gestroomlijnd. Periodiek zullen ook thema’s worden benoemd zoals bijvoorbeeld fraude met autoschadeverzekeringen (zoals ruitschade) of reisverzekeringen, waar de vier partijen extra aandacht aan zullen besteden.

Vergaande effecten
De effecten van verzekeringsfraude zijn vergaand. Verzekeringsfraude kan mens en goed in gevaar brengen zoals bij brandstichting, opzettelijke aanrijding of zorgfraude, maar blijkt ook vaak verband te houden met andere vormen van criminaliteit. Daarnaast kost fraude niet alleen verzekeraars, maar ook de samenleving veel geld. Verzekeringsfraude kost een gezin op jaarbasis gemiddeld 150 euro aan extra verzekeringspremies. Op jaarbasis leidt fraude met schadeverzekeringen tot een kostenpost van ongeveer 900 miljoen euro. Dit is ongeveer 15 procent op het totale schadebedrag van 6 miljard euro. Ongeveer 10 procent van het aantal schadeclaims kan als frauduleus worden aangemerkt. De zorgverzekeraars hebben door controle- en fraudebeleid in 2009 in totaal 184,5 miljoen euro bespaard. Dit bedrag omvat 177 miljoen euro aan onterechte declaraties en 7,5 miljoen euro aan declaraties die opzettelijk onjuist zijn ingediend (fraude).

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen