Wet Cliëntenrechten Zorg legt lat hoger dan de Wet BIG: waar of niet waar?

De Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet BIG leggen op respectievelijk de zorgaanbieder en de solistisch werkende beroepsbeoefenaar de plicht tot het bieden van verantwoorde zorg. In het Wetsvoorstel Wet Clientenrechten Zorg (WCZ) (dat de Tweede Kamer binnenkort behandelt) komt hiervoor in  de plaats het recht van de client op goede zorg. Julius gezondheidsjuriste mr. Monique Biesaart legt u, lezer, deze stelling voor: De WCZ legt de lat hoger dan de Wet BIG. Waar of niet waar? Het goede antwoord verschijnt in deze nieuwsbrief over twee weken.

Wilt u reageren, bent u geen jurist en hebt u het juiste antwoord (met argumentatie)? Dan ontvang u een VVV-bon. Op 27 mei organiseert het Julius Centrum  een congres voor professionals, adviseurs en leidinggevenden over het Wetsvoorstel Wet Clientenrechten Zorg. Dan komt het goede antwoord op deze stelling uitvoerig aan de orde. Wilt u naar dit congres en in één dag alle onderwerpen en aspecten van deze nieuwe wet onder de knie krijgen? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op ‘Aankomende congressen’, lees de prachtige brochure en meld u aan.