Focusgroepen over Centra voor Jeugd en Gezin zijn groot succes

Wat zou u voor de zorg aan de allerkleinste Amsterdammers willen doen, als u de baas was van Amsterdam, bijvoorbeeld wethouder? Deze vraag legde ondergetekende voor aan een focusgroep van acht Amsterdamse verloskundigen en kraamverzorgenden. Dat gebeurde aan het slot van een bijeenkomst van twee uur op donderdagavond 10 maart in Amsterdam. Een groot aantal antwoorden op de genoemde en andere vragen kwam ter tafel. Eind april rapporteren wij hierover.

Wat ik nu al kan melden, is dit. Er bestaat een grote mate van bereidheid om samen te werken met de Centra voor Jeugd en Gezin, die in Amsterdam Ouder- en Kindcentra heten. Verder kwamen vele concrete suggesties naar voren als antwoord op de hierboven vermelde vraag. Deze en volgende week vinden zeven focusgroepen plaats met 1. Verloskundigen en kraamverzorgenden 2. Jeugdverpleegkundigen 3. Pedagogische adviseurs 4.Jeugdartsen 5. OKC managers 6. Een geheel OKC team in Amsterdam West en 7. Een geheel OKC team in Amsterdam Oost.

De zeven groepen bespreken de uitkomsten van een vragenlijstonderzoek onder een steekproef van 150 Amsterdamse verloskundigen, kraamverzorgenden, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en pedagogische adviseurs. Juliusonderzoekers drs. Vincent Busch en dr. Rob de Leeuw hielden dat onderzoek in het afgelopen najaar. Eind april komt een Juliusrapport uit over a) Een literatuurstudie b) Het vragenlijstonderzoek en c) De focusgroepen. Dan beantwoorden wij ook zelf de vraag over de baas van Amsterdam. Opdrachtgever van de studie is de Gemeente Amsterdam. Tot zover dit bericht.

Op 22 maart start de Masterclass leiding geven in en rond Centra voor Jeugd en Gezin. Die omvat twaalf bijeenkomsten van 15.00-19.00 uur en eindigt op 5 juli. Dan komen de uitkomsten van bovenstaand onderzoek ook aan de orde. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze Masterclass. Wilt u in korte tijd u kennis over CJG’s up to date maken? ‘Wilt u uw opvattingen toetsen aan die van collega’s elders in Nederland? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op ‘Masterclasses’, lees de prachtige brochure en meld u aan.

Guus Schrijvers