Bewegen als medicijn voor diabetespatiënten

0
261

Brug tussen gezondheidszorg en sport
In de serie publiekslezingen ‘Dokter op dinsdag’ geven sportarts Kasper Janssen en diabetesverpleegkundige Ria Bekkers op dinsdag 29 maart 2011 een lezing over nieuwe mogelijkheden voor diabetespatiënten om meer te bewegen. Sport en beweging hebben een gunstige positieve invloed op het lichamelijk en geestelijk functioneren van mensen.
Het Sport Medisch Centrum JBZ biedt speciale programma’s voor chronische patiënten. De lezing is van 19.00 tot 20.00 uur op de locatie Groot Ziekengasthuis, Tolbrugstraat 11, ‘s-Hertogenbosch. Het publiek wordt om 19.00 uur bij het Meeting Point bij de receptie door de gespreksleider opgehaald.
Diabetespatiënten vinden vaak moeilijk de weg naar de sportschool of sportvereniging. Zij voelen zich vaak onzeker over tal van onderwerpen: neem ik geen onverantwoorde risico’s? Worden mijn klachten niet erger? Weet de sportdocent wel voldoende van mijn aandoening? Deze onzekerheden belemmeren de stap naar het reguliere lokale sportaanbod. Hun vragen zijn niet ongegrond. Bij de reguliere sportverenigingen en het lokale sportaanbod kan het aan kennis en ervaring ontbreken om chronische patiënten goed te begeleiden. Het Sport Medisch Centrum JBZ wil een brug slaan tussen de gezondheidszorg en de sportverenigingen. De sportartsen die aan dit kenniscentrum voor sport en bewegen verbonden zijn, vormen de verbindende schakel tussen zorg en sport. Zij hebben kennis van de zorg maar ook van het lokale sport-, en beweegaanbod.

Sport en Beweeg Kompas

Het Sport Medisch Centrum JBZ is in samenwerking met gymnastiekvereniging Flik-Flak in december 2010 gestart met de ontwikkeling van het Sport en Beweeg Kompas. In de proefperiode zijn de deelnemers drie maanden sportmedisch begeleid op het Sportmedisch Centrum door sportarts, sportfysiotherapeut, sportdietist en leefstijladviseur. In deze periode zijn ook docenten van Flik-Flak opgeleid door het Sport Medisch Centrum in de sport- en beweeg begeleiding van chronisch zieken. Na drie maanden sporten en bewegen in het Sport Medisch Centrum gaan de deelnemers zeven maanden sporten en bewegen bij Flik-Flak onder begeleiding (op afstand) van het Sport Medisch Centrum.

Vragen
Tijdens de publiekslezing vertellen sportarts Kasper Janssen en diabetesverpleegkundige Ria Bekkers meer over dit bijzondere programma. Diabetespatiënten krijgen informatie over het belang van sport en bewegen voor hun ziekte en advies over de manier waarop zij zelf meer kunnen bewegen. Na een praatje van ongeveer twintig minuten, krijgen bezoekers volop gelegenheid vragen te stellen. De sportartsen werken bij dit programma samen met de
internisten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de huisartsen in de omgeving. Vanuit het ziekenhuis is diabetesverpleegkundige Ria Bekkers aanwezig om vragen te beantwoorden.

Groeiende patiëntengroep
Steeds meer mensen in Nederland krijgen te maken met een chronische ziekte, zoals diabetes. Het aantal diabetespatiënten is ongeveer 3,5 % van de bevolking. Tussen 2000 en 2030 neemt dit aantal toe met 35%. In de regio Noordoost Brabant gaat het om ongeveer 19.200 patiënten. Veel mensen met een chronische aandoening of een verhoogd risico daarop bewegen te weinig. Regelmatig sporten/bewegen echter heeft een positief effect heeft op het verloop van de ziekte.