Samen innoveren loont, op 20 mei

De bekostiging van het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van zorginnovaties staat centraal op een studiedag die het Julius Centrum en de Stichting Innovatieprojecten in de zorg-ict (Stipoiz) organiseren op vrijdag 20 mei op de Universiteit Utrecht. Sprekers van onder meer ZonMW, VWS, DBC Onderhoud, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en NZA lichten toe welke mogelijkheden zij wel en niet in 2011 en 2012 bieden voor de bekostiging van innovaties. Dr. Bert Boer is bestuurder van het College voor Zorgverzekeringen en houdt een voordracht over bekostiging van zorginnovaties op middellange termijn.

De diverse zelfstandige bestuursorganen bereiden een convenant voor om hun beleid rond bekostiging van zorginnovaties beter op elkaar af te stemmen. Zij hopen dat convenant op 20 mei te kunnen presenteren. Tijdens de studiedag zijn er tal van stands van subsidienten waar u informatie-op-maat kunt krijgen over de bekostiging van uw project. Doelgroep van deze studiedag bestaat uit (financiele) managers van innovatieve programma’s, adviseurs van organisatiebureaus, accountantskantoren en regionale ondersteuningsbureaus, directeuren van zorggroepen, leidinggevenden van ziekenhuizen, spoedposten, zorgprogramma’s voor chronisch zieken en verder iedereen die moeite heeft om de bekostiging van zijn innovatie rond te krijgen.

Wilt u naar deze studiedag? Wilt u in één dag weten wat de mogelijkheden zijn voor extra-geld voor uw innovatie? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op ‘Aankomende congressen’, lees de uitgebreide brochure, meld u aan en doe nieuwe kennis(sen) op.