TEDxMaastricht, bolwerk van Collaborative Caretakers

0
218

De patient in de director’s chair en de arts uit de ivoren toren. Op TEDxMaastricht op 4 april 2011 was iedereen het erover eens dat lineaire zorgverlening passé is. Inspirerende patientverhalen, artsen die het voortouw nemen in collaborative care, en professoren die bepleiten dat intercollegiale samenwerking en patient participatie al ingebed moet worden in de opleiding geneeskunde. Waarom? Patienten die de regie houden over hun eigen ziekte en behandeling genezen beter en sneller.

De reden van de omslag is duidelijk: door de eindeloze bron van kwalitatieve informatie op het internet, en de eindeloze mogelijkheden van patienten om met elkaar in contact te komen, zijn patienten heel goed op de hoogte van wat zij mankeren. Artsen kunnen niet meer pretenderen dat zij alwetend of meerwetend zijn. Zo vertelde ePatient Dave (David de Bronkhart) dat hij ongeneeslijk ziek was verklaard door fase 4 nierkanker. Volgens de artsen was het over. Maar  een online patienten community vertelde Dave dat er een behandeling was die soms aansloeg. Dave nam de regie over zijn ziekte en genas.

Bas Bloem
Een memorabel voorbeeld van een ongewenste arts/patient verhouding kwam van neuroloog Bas Bloem. Hij ging in zijn witte jas in een baklift staan en liet zich drie meter boven zijn patient uittorenen vanwaar hij vervolgens stelde dat hij prima kon zien dat zijn patient Parkinson had. Een receptje dwarrelde naar beneden met de mededeling dat de patient over drie maanden moest terugkomen. Een noodkreet van zijn patient om echte hulp werd genegeerd. Dat Bas Bloem als geen ander weet hoezeer patienten hun ziekteverloop kunnen beïnvloeden, bleek uit een korte film waarop een man met Parkinson die eerder nauwelijks kon lopen, er uiteindelijk in slaagde om te fietsen. ‘Patienten hebben een grenzeloos vermogen om hun ziekte te compenseren,’ aldus de neuroloog, en maande zijn collegae om als coachend arts op te treden in een begeleidende, participatieve behandelwijze.

Met TEDxMaastricht stevent de gezondheidszorg af op de Tipping Point (Malcom Gladwell) van een enorme cultuurverandering in de zorg. Door de positieve resultaten van collaborative care en de onnavolgbare wijzen waarop de betrokken dit tijdens TEDxMaastricht op de bühne brachten, kunnen we niets anders stellen dat lineare zorgverlening passé is.

Jolanda Clement