Uitbreiding Centramed

0
756

Op 1 maart 2011 is de heer John Camu in dienst getreden als personenschadespecialist. Hij was in de afgelopen 10 jaar in vergelijkbare functies werkzaam bij Allianz en MediRisk. Op 1 april 2011 is mevrouw mr. Marloes Faassen bij Centramed gestart als personenschadespecialist, een functie die zij sinds 1986 uitoefende bij ASR Verzekeringen. In het medisch aansprakelijkheidsrecht was zij eerder werkzaam bij Winterthur (nu Reaal Verzekeringen).

Met de uitbreiding van deze twee ervaren medewerkers beantwoordt Centramed aan de vraag naar  deskundige, mensgerichte en snelle schadebehandeling. Daarbij hanteert Centramed de ‘Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ (GOMA), in het belang van de patienten.

Centramed ziet het als haar taak verder te gaan dan het zuiver naleven van de richtlijnen en termijnen in de GOMA. Centramed streeft ernaar de patient  in de lastige periode na een vermeende medische fout, te laten merken dat de zaak actief ter hand wordt genomen. Dat doen we door snel in contact te treden met  de patient, goede informatie te geven over het proces en aansprakelijkheid zorgvuldig en voortvarend te beoordelen.

Centramed is in 1994 door Nederlandse ziekenhuizen opgericht als een onderlinge waarborgmaatschappij voor de verzekering van vooral risico’s van medische aansprakelijkheid van de instellingen. Lid zijn 65 instellingen:   30 algemene ziekenhuizen,  4 academische ziekenhuizen en  31 GGZ- en overige instellingen. Centramed werkt zonder winstoogmerk.

Naast het bieden van adequate verzekeringsdekking en het voeren van een preventiebeleid gericht op de verbetering van de patientveiligheid is schadebehandeling dé kerncompetentie van Centramed. Vanwege de gekozen verzekeringssystematiek behouden de ziekenhuizen zelf een groot belang bij preventie in het kader van patientveiligheid en een actieve opstelling bij de behandeling van claims. Centramed behandelt de claims in zeer nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en op zorgvuldige en voortvarende wijze met respect voor de belangen van betrokkenen.

 

Niet voor publicatie

Voor nadere informatie:

Barbara Stam, directeur

Tel:  070 – 301 70 70

Barbara.stam@centramed.nl

www.centramed.nl