iSOFT streeft naar flexibiliteit van arbeidsvoorwaarden

iSOFT kondigt aan het met de vakbonden FNV en CNV gesloten CAO-contract, te beeindigen. Met deze maatregel wil de onderneming meer flexibiliteit en bewegingsruimte voor de algemene arbeidsvoorwaarden bereiken.
Het eerste CAO-contract werd afgesloten door de rechtsvoorgangers van iSOFT. Destijds was het bedrijf, na een afsplitsing van een stichting, nog zonder concurrentie op de markt en was een eigen CAO nuttig. In de ICT-branche gezondheidszorg zijn dergelijke contracten echter niet gebruikelijk. Concurrerende bedrijven genieten duidelijk meer voordelen wanneer ze bedrijfsafspraken flexibel en afgestemd op de behoeften van hun medewerkers kunnen aanpassen.

Met de beeindiging van het CAO-contract wil iSOFT een individuelere invulling geven aan de algemene arbeidsvoorwaarden. Alsmede meer eigen verantwoordelijkheid naar de medewerkers en de ondernemingsraad delegeren. De aanpassing aan de huidige arbeidsmarktcondities dient daarbij te helpen iSOFT als werkgever concurrerender te maken.
De huidige CAO loopt tot en met 30 juni 2011 en zal worden beeindigd per die datum. Om voor de huidige medewerkers de overgang soepel te laten verlopen, blijven de overeengekomen voorwaarden voor nog eens twee jaar gewaarborgd.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen