UZ Leuven is ‘Center of Excellence’ op vlak van neuro-endocriene tumoren

0
353

Op 17 maart 2011 reikte ENETS, de European Neuroendocrine Tumor Society, een accreditatie uit aan tien ziekenhuizen in Europa. UZ Leuven is het enige Belgische ziekenhuis dat zich de komende drie jaar een ‘Center of Excellence’ op vlak van neuro-endocriene tumoren mag noemen.
Digestieve neuro-endocriene tumoren (GEP-NET) komen vooral voor in de dunne darm en de pancreas. Neuro-endocriene cellen zitten in allerlei weefsels in het lichaam. Bij dit soort van tumoren groeien deze cellen ongeremd en hebben ze de mogelijkheid om hormonen en hormoonachtige stoffen te produceren, zoals serotonine, tachykinine, neuropeptiden en insuline.
Zeldzaam
Professor Eric Van Cutsem, IG gastro-enterologie/digestieve oncologie: “NET zijn zeer zeldzaam en worden daardoor meestal pas laat ontdekt. De symptomen worden vaak niet herkend en gezien als klachten die horen bij meer onschuldige ziektebeelden, bijvoorbeeld een spastische darm of andere chronische darmaandoeningen. Hierdoor lopen patienten soms jaren lang met onverklaarde medische klachten rond.”
“Neuro-endocriene tumoren zijn zeer heterogeen en hebben een wisselend verloop. Dat vereist een multidisciplinaire aanpak en een grote expertise. Wij waren daar al een paar jaar intensief mee bezig en coördineerden zowel de klinische als de wetenschappelijke activiteiten. Ook cardiologen, endocrinologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, nuclearisten en chirurgen werden heel nauw betrokken bij het bespreken van de patientendossiers. Omdat het om een hooggespecialiseerde patientengroep gaat, werden ook heel wat mensen van andere ziekenhuizen uit Belgie en Nederland doorverwezen naar UZ Leuven. Toen ENETS aankondigde dat ze een netwerk van gespecialiseerde centra in Europa wilden samenstellen, hebben wij onze werking nog wat verder gestroomlijnd.”

Enige Belgische ziekenhuis
Professor Chris Verslype, IG hepatologie/digestieve oncologie: “Op 17 maart 2011 mochten tien Europese centra een officiele accreditatie in ontvangst nemen tijdens het EU-congres van ENETS in Lissabon. UZ Leuven mag zich als enige Belgische ziekenhuis de komende drie jaar een ‘Center of Excellence’ op vlak van neuro-endocriene tumoren noemen. Door deze accreditatie hebben we een externe beoordeling gekregen over het functioneren van ons zorgprogramma. Voor de patienten is dit ook een meerwaarde, zij kunnen erop vertrouwen dat de zorg hier kwaliteitsvol verloopt.”

Tien belangrijke punten over NET-tumoren
1) Alle NET zijn kwaadaardig, maar het biologische gedrag (het al dan niet agressief zijn) is voor elke tumor anders.
2) Deze tumoren groeien over het algemeen traag vergeleken met meer agressieve tumoren, zoals adenocarcinomen (tumoren die ontstaan in het klierslijmvlies, bijvoorbeeld bij darmkanker).
3) De meeste NET zijn niet-functioneel. De tumoren die wel functioneel zijn, produceren te veel hormonen, waardoor een aantal symptomen kunnen optreden.
4) Niet-functionele tumoren hebben meestal een beperkte impact op de levenskwaliteit van de patienten, zelfs als er al uitzaaiingen zijn.
5) Bij sommige NET zijn er geen uitzaaiingen en groeit enkel de primaire tumor. Bij andere NET zijn er wel uitzaaiingen in de lymfeklieren of in de lever.
6) Bij sommige patienten zijn er weinig uitzaaiingen (lage tumormassa), bij anderen veel (hoge tumormassa).
7) Bij het bekijken van de biopsie lijken de verschillende tumoren op elkaar, maar toch kan het biologische gedrag van de tumoren erg verschillen.
8) Een tumor die bijvoorbeeld jarenlang heel traag is gegroeid, kan plotseling heel erg toenemen in volume. De behandeling wordt dan aangepast.
9) Soms treden NET op bij een erfelijke ziekte zoals het MEN1-syndroom (Multipele Endocriene Neoplasie syndroom).
10) De behandeling van patienten met NET gebeurt multidisciplinair.

Bron: KUL