Het Centrum voor Jeugd en Gezin is vaak geen centrum

Het woord centrum komt voor in samenstellingen als winkelcentrum, gezondheidscentrum en zorgcentrum voor ouderen. Deze drie woorden duiden aan dat 1. Er verschillende aanbieders te vinden zijn die 2. Alle onder één dak functioneren en 3. Een grotendeels gemeenschappelijk verzorgingsgebied bedienen. Hantering van deze drie criteria leidt tot de conclusie dat vele Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) geen centrum zijn. Want soms noemt men zich CJG als er alleen jeugdgezondheidszorg te vinden is. Of alleen oudere jeugdwerk. Het komt ook voor dat een CJG verschillende aanbieders coördineert, die niet in één gebouw zitten.

Als een van de geestelijke vaders van de CJG’s heb ik nadrukkelijk gekozen voor het onderbrengen van verschillende disciplines zoals jeugdgezondheidszorg, pedagogische advisering,verloskundigen en kraamzorg in één gebouw. En wel op twee redenen. Ten eerste wordt daardoor het CJG het bruisende hart van gezinnen in dezelfde wijk of hetzelfde dorp. Het CJG wordt dan een icoon waarop men elkaar ontmoet, net zoals een winkelcentrum en een gezondheidscentrum. Daar is men trots op. Ten tweede verwacht ik dat onderlinge scholing en zorginnovaties makkelijker tot stand komen door vele face-to-face contacten.

Dat leren de ervaringen in gezondheidscentra en in zorgcentra voor ouderen. Op dit moment vormen vele CJG’s een samenwerkingsverband van zorgaanbieders. Daar is niets mis mee. Zo bestaan er ook vele samenwerkingsverbanden voor verloskundige zorg, diabeteszorg, COPD-zorg en andere chronische patienten. Niemand die bij deze verbanden denkt aan het huisvesten onder één dak van al die aanbieders. Het is beter om naast de term CJG ook de term Samenwerkingsverband voor Jeugd en Gezin te gebruiken.

Woorden van deze strekking sprak ondergetekende  tijdens een college op 26 april in een van de Masterclassen voor leidinggevenden in Centra voor Jeugd en Gezin. De aanwezigen waardeerden mijn college als een verademing. Laten we het eerlijk zeggen, als een centrum niet haalbaar is. Laten we onze zegeningen tellen. Anders wordt het betere de vijand van het goede. Dat waren de reacties.  Tot zover dit bericht.

Op donderdag 9 juni geven het Julius Centrum en de GGD Midden Nederland een ééndaagse cursus over gemeentelijk welzijns- en zorgbeleid.  Daarin krijgen recente ontwikkelingen in CJG’s grote aandacht. Er verschijnen nogal eens gemeentelijke nota’s over 1. De Wmo 2. De volksgezondheid en 3. De CJG’s. Soms verwijzen die nota’s niet naar elkaar. Soms verschijnen als  één samenhangende beleidsnota. Daarover geeft ondergetekende op 9 juni college samen met vele sprekers van de GGD Midden Nederland. Wilt u naar deze cursus voor gemeente-ambtenaren en andere geïnteresseerden in gemeentebeleid? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op ‘Cursussen’,lees de brochure en meld u aan.