Cliëntenraad Jeroen Bosch Ziekenhuis viert 10-jarig bestaan

Vanaf 2001 is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een clientenraad actief die het ziekenhuisbestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over het ziekenhuisbeleid. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan, bood de Clientenraad op 27 april 2011 het ziekenhuis een boom aan. Ook bleven de leden van de clientenraad die nacht op verschillende afdelingen in het ziekenhuis slapen, onder het motto ‘Wij slapen met u mee’. Bij het ontbijt de volgende morgen was het gezelschap vol lof over de behandeling. Maar zoals het een echte clientenraad betaamt, had het ook de nodige tips voor verbetering.  In september organiseert de Clientenraad een symposium ter gelegenheid van het jubileum.

De Clientenraad overlegt regelmatig met het bestuur van het ziekenhuis en denkt mee over onderwerpen die voor patienten/clienten van belang zijn. Bepaalde onderwerpen zijn van zo’n groot belang voor de clienten van het ziekenhuis dat het ziekenhuisbestuur geen beslissing kan nemen zonder dat hierover eerst de Clientenraad is geraadpleegd. Dit is bijvoorbeeld het voedingsbeleid of de klachtenregeling van het ziekenhuis. Bij deze onderwerpen geldt het verzwaard adviesrecht van de Clientenraad. Door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen werkt de Clientenraad mee aan de kwaliteitsverbetering van patientenzorg.

De Clientenraad bestaat uit negen vrijwilligers die allemaal uit het verzorgingsgebied van het Jeroen Bosch Ziekenhuis komen. Voorzitter is Betsie van der Sloot uit Boxtel.  Speciale aandachtsgebieden van de Clientenraad zijn:

  • patientveiligheid
  • bejegening (patientvriendelijkheid, communicatie)
  • patientenparticipatie
  • de algehele kwaliteit van zorg

Jaarlijks reikt de Clientenraad de Nightingale uit, een prijs voor de meest patientvriendelijke medewerker.