LHV en minister kritisch over opkopen huisartsenpraktijken door beleggers

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is kritisch over het opkopen van huisartsenpraktijken door zorgverzekeraars en private investeerders. De LHV begrijpt de inzet van de zorgverzekeraar om te voorzien in huisartsenzorg in die gebieden waar het moeilijk is om huisartsen te vinden. Dat is ook in het belang van de patient. Commerciele investeerders kopen in hoog tempo huisartsenpraktijken op, zo meldde de Volkskrant. Twee investeerders en zorgverzekeraar Menzis hebben volgens de krant al 38 praktijken opgekocht, vooral in de regio Den Haag. Die praktijken hebben bij elkaar zo’n 155.000 patienten. De Landelijke Huisartsenvereniging is niet blij met deze ontwikkeling. “Zolang de verzekeraar buiten de spreekkamer blijft, zou de formule kunnen werken. Maar we moeten erg waakzaam zijn dat er geen grenzen worden overschreden”, zegt directeur Lodi Hennink.

De investeerders zijn bouwondernemer Wessels en de familie Fentener van Vlissingen. De investeerders hopen dat de huisartsenpraktijken over een jaar of vijf winstgevend zijn, doordat er steeds meer marktwerking in de zorg komt. Dat biedt mogelijkheden om efficienter te werken en zorg op een grotere schaal aan te bieden.Zodra een verzekeraar of investeerder bijvoorbeeld gaat bepalen welke medicijnen worden voorgeschreven, gaat het volgens Hennink van de LHV fout. “We moeten dus opletten dat zoiets nooit gaat gebeuren.”

“Er zijn grenzen aan deze inzet,” zegt Lodi Hennink, directeur van de LHV. “Huisartsen moeten volstrekt onafhankelijk hun vak uitoefenen, zonder welke bemoeienis van anderen dan ook. Daar trekken wij de grens: de verzekeraar mag tót de drempel van de huisartspraktijk komen en niet daarover.”

Ook minister Schippers van Volksgezondheid is tegen de ontwikkeling. De minister bereidt een wet voor waarmee de fusie tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder wordt verboden.