Dik Hermans nieuw bestuurslid stichting VitaValley

Per 15 mei 2011 treedt Dik Hermans toe tot het bestuur van stichting VitaValley. Hij gaat zich voornamelijk richten op het verder verstevigen van de strategische activiteiten.

Dik Hermans is afkomstig van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), waar hij eerst algemeen directeur en later bestuursvoorzitter was. In het verleden was Hermans onder andere directeur van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen en van de Inspectie Werk en Inkomen.

VitaValley is een innovatienetwerk in de zorg dat ernaar streeft om samen met haar partners zorginnovaties te ontwikkelen en in heel Nederland te implementeren. Het bestuur van VitaValley bestaat verder uit Maarten Verkerk (voorzitter), Dirk Jan Bakker en Gerard Appelman.

Bron: VitaValley