Nexthealth is terug en staat klaar voor de volgende stap in gezondheidszorg

0
574

In 2008 organiseerden in drie weken tijd een aantal enthousiastelingen de eerste Europese Health 2.0 Unconference. Met een diversiteit aan sprekers en een programma dat vooruit keek in de toekomst van Gezondheidszorg2.0 werd een officieuze aftrap gegeven van het zorg2.0-denken in Nederland. Maarten den Braber, Robert Houtenbos, Jeroen Kuipers, Jennifer S. Mccabe, Niels Schuddeboom, Jacqueline Fackeldey en Martijn Hulst besloten daarna verder te gaan met inspireren onder de naam Nexthealth. Na presentaties, workshops en een veel besproken paper van Maarten den Braber en Jennifer S. Mccabe over de weg naar Health 4.0 was het even stil rondom Nexthealth. Het vuur wakkert echter voort en is nu door Niels Schuddeboom, Jacqueline Fackeldey en Martijn Hulst weer aangeblazen: Nexthealth zorgt voor een realistische innovatieimpuls in de zorg.

Realistisch samenwerken aan de dialoog
Vanuit een realistische blik op wat er in de gezondheidzorg gebeurt en realistisch naar wat binnen zorgorganisaties mogelijk is, doorbreken Jacqueline, Niels en Martijn bestaande patronen en zoeken nieuwe wijzen van zorgcommunicatie, zorgverlening en -ondersteuning en organisatie van de zorg. Er zijn namelijk continue verschuivingen zichtbaar, die niet alleen gaan over technologie en sociale media, maar vooral over het boeien en (ver)binden van mensen. De zoektocht naar een voortdurende samenwerking en dialoog die waarde creeert  tussen zorgconsumenten, zorgprofessionals en de omgeving vormen de kern van de verandering. Dit vormt de basis onder de visie van Nexthealth.

Inspiratie, workshops en initiatieven ten bate van één concreet idee per sessie
Jacqueline, Niels en Martijn hebben een passie voor innovatie, voor creatie en ontwikkeling. Zij nemen het voortouw om concepten te realiseren en bieden zorgorganisaties naast inspiratiesessies, workshops, trainingen, brainstormsessies ook gedegen advies en begeleiding. Waarbij ze de bindende voorwaarde hanteren dat er bij elke bijeenkomst één concreet idee geformuleerd wordt waarmee de deelnemers de volgende dag aan de slag gaan. Dit kunnen ze zelfstandig of samen met Nexthealth doen. Op deze manier wordt niet alleen gespróken over nieuwe vormen van zorg, maar worden deze ook gerealiseerd.

Eigen invalshoek
Jacqueline, Niels en Martijn hebben elk hun eigen invalshoek en werkten individueel en gezamenlijk al voor diverse zorgorganisaties: van ziekenhuizen tot farmaceuten en van koepelorganisaties tot welzijnsorganisaties. En nu bundelen ze onder de naam Nexthealth opnieuw hun krachten. Of zoals ze zeggen: “De tijd is er rijp voor.  Wil jij samen met ons aan de slag? Dat is goed nieuws! Neem dan contact met één van ons op via http://www.nexthealth.nl.”