Psychotherapie via internet bespaart 20%

In het Duitse Heidelberg vond de afgelopen jaren de volgende Randomized Clinical Trial (RCT) plaats. Psychiatrische patienten met een depressie konden kiezen voor groepstherapie van 1,5 uur per week via het internet. Indien zij daarvoor kozen, werden zij alsnog door het toeval toegewezen aan de internetgroep (= experimentele groep) of aan de care-as-usual groep.De internet-patienten waardeerden in hoge mate de relatieve anonimiteit in de groep. Zij herstelden sneller dan de patienten in de gebruikelijke groep. Daarom waren de zorgkosten circa 20% lager.

Al deze informatie verstrekte onderzoeker Hans Kordy. Hij is directeur van het centrum voor onderzoek naar psychotherapie van het Universiteitsziekenhuis te Heidelberg. Wie op zijn naam googlet, vindt tal van artikelen over dit experiment. Hans Kordy gaf zijn inleiding op het WoHiT-congres te Budapest (zie ook bericht elders op deze site). Hij was spreker na ondergetekende. Ik hield een voordracht over het experiment Eigen regie bij schizofrenie, dat het Trimbos Instituut en het Julius Centrum uitvoeren in West-Brabant met behulp van een internet portaal. Er bleken tal van overeenkomsten tussen het Duitse en het Nederlandse experiment. Kordy en ondergetekende gaan samenwerken.

Guus Schrijvers