Nieuwe bouwregels kosten miljarden

0
163

Het Bouwbesluit 2012 leidt voor zorginstellingen tot grote financiële en organisatori- sche consequenties. Als het ontwerpbesluit doorgang vindt, betekent het dat de zorgsector voor ongeveer € 1 miljard moet gaan investeren. Dat is exclusief omzet- verlies tijdens eventuele bouwwerkzaamheden, hogere onderhoudskosten en kosten voor periodieke vervanging. Dat schrijft Brancheorganisaties Zorg (BoZ) aan de Tweede Kamer. Zij baseert zich op schattingen van TNO centrum Zorg en Bouw, dat de gevolgen voor de zorg van het voorgenomen kabinetsbesluit heeft beoordeeld.
Vluchtroutes
Minister Donner (Binnenlandse Zaken) stelt zich met het Bouwbesluit ten doel de regelgeving te reduceren. Maar tegelijkertijd verzwaart hij diverse bouwkundige ei- sen, zonder dat er een aanleiding is die dat rechtvaardigt. Met name de regels rondom vluchtroutes en subcompartimentering stuiten in de praktijk op grote bezwa- ren, zo houdt BoZ de Kamer voor. Door de eisen aan vluchtroutes zijn forse bouw- kundige ingrepen noodzakelijk omdat bijvoorbeeld afzonderlijke gangen als afzonder- lijk brandcompartiment moeten worden aangemerkt.
Nieuwbouw en bestaande bouw
‘Het is zeer de vraag of deze maatregel bijdraagt aan de brandveiligheid’, aldus Mar- got van der Starre, voorzitter van het directeurenoverleg BoZ. Zij verwijst naar de conclusie van TNO dat ernstig twijfelt aan de doelmatigheid van de meerkosten. Daar komt bij dat de nieuwe eisen de dagelijkse zorgverlening belemmeren en de ont- werpvrijheid bij nieuwbouw ernstig in de weg staan. De zwaardere eisen zouden moeten gelden voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Overvallen
De zorgbranches brengen verder onder de aandacht van de Kamer dat minister Don- ner hen heeft overvallen. In 2010 hebben verschillende brancheorganisaties in de zorg over het onderwerp gesproken met het toenmalige departement van VROM. Dit ministerie toonde begrip voor de problematiek van de zorg, en zegde toe om de branches tijdig te consulteren over de verwerking van het commentaar van de zorg- sector op het concept Bouwbesluit 2012. Die toezegging is niet nagekomen door het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin VROM bij het aantreden van het nieuwe kabinet is opgegaan.

Bron: NVZ