Wetenschappers moeten vooraf met implementatie partij in zee

De site van 22 mei bevatte een bericht met als kop ‘Zeventien jaar duurt invoering van zorginnovaties: kan dat wat sneller’?  Ik deed daarin een oproep om suggesties om die termijn van zeventien jaar te verkorten. Rutger van Merkerk ontwikkelt zorginnovaties op het UMC Utrecht. Hij reageert: ‘Ik heb de indruk dat het vooral ook een kwestie is van rollen en verantwoordelijkheden. Als wetenschappers met een of enkele zorginstellingen bewezen hebben dat iets werkt, is er vervolgens geen partij die de kar gaat trekken. De wetenschapper is klaar en de zorginstelling is niet verantwoordelijk voor landelijke uitrol. In de techniek zie ik dit ook veel.

In de conclusie van het artikel staat dan: “We expect that this new technology can be commercially available in five years.” Zou inderdaad kunnen, maar de partijen die het moeten gaan doen, die lezen de artikelen niet. In het geval dat er een commerciele route vanaf het begin beschikbaar is, kan dit wel eens tot een flinke versnelling leiden. Of tot faillissement als het toch niet aan blijkt te slaan.

Ook het geven van trainingen en cursussen voor procesinnovaties lijkt me zeker een optie. Verder, ZonMw zou vooraf  aan de te subsidieren onderzoekers kunnen vragen, welke commerciele partner of non profit implementatie instelling zij aan boord hebben. Zelf komen onderzoeker vaak niet verder dan bekendmaking van hun resultaten op wetenschappelijke congressen, aldus dr. Barbara van der Linden op het Julius congres ‘Samen Innoveren Loont’.  Tot zover Rutger van Merkerk. De PPP’s van Barbara van der Linden en ander sprekers op genoemd congres treft u aan op www.unitzorginnovatie.nl doorklikken op ‘gehouden congressen’.

Guus Schrijvers

1 REACTIE

  1. Innovaties zijn hard nodig voor een toekomstbestendige zorg. Immers, ‘meer van hetzelfde’ of ‘niets doen’ zijn geen opties bij een sterk toenemende vraag naar zorg.

    Zorgorganisaties zelf kunnen een belangrijke rol spelen bij het innoveren van zorg door research & development (R&D) onderdeel te maken van hun activiteiten. Een voordeel hiervan is dat innovaties vaak beter zullen aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de organisaties en hun omgeving.

    Wetenschappers in dienst van kennisinstellingen werken vaak op grote afstand van de dagelijkse processen, hetgeen vooral vruchtbaar is voor meer algemene kennisontwikkeling.

Comments are closed.