Werken aan de toekomst van depressiepreventie

Op 14 september vindt in Utrecht de besloten conferentie Shaping the Research Agenda for Depression Prevention plaats. Aansluitend wordt ’s middags een symposium georganiseerd over het thema depressiepreventie.

Het is de verwachting dat omstreeks 2020 depressie de belangrijkste oorzaak is van wereldwijde ziektelast. Omdat depressie wordt gekenmerkt door een forse jaarlijkse instroom van nieuwe gevallen, is juist depressiepreventie van belang om de geestelijke volksgezondheid te beschermen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Met het doel systematisch na te denken over belangrijke kansen op het gebied van depressiepreventie komen 27 internationaal gezaghebbende wetenschappers in Nederland bijeen op de besloten conferentie Shaping the Research Agenda for Depression. Een soortgelijke conferentie vond in 2009 in de Verenigde Staten plaats.

Middagsymposium
Aansluitend op de besloten conferentie wordt een algemeen toegankelijk middagsymposium gehouden. Op dit symposium houden enkele vooraanstaande buitenlandse wetenschappers een lezing en worden de meest opvallende bevindingen van de besloten conferentie gedeeld.

De wetenschappelijke voorbereiding ligt in handen van Prof.dr. Pim Cuijpers (VU), Prof.dr. Charles Reynolds III (Pittsburgh Medical School), Prof.dr. Aartjan Beekman (VUmc) en Prof.dr. Filip Smit (Trimbos-instituut en VUmc). Financiele ondersteuning wordt verleend door het Fonds Psychische Gezondheid, de HKS groep en ZonMw.

Voor het middagsymposium zijn slechts 50 tot 60 plaatsen beschikbaar. De kosten bedragen € 250,- per persoon. Plaats: Grand Hotel ‘Karel V’, Utrecht.

Inhoudelijke  informatie over het symposium: Filip Smit ([email protected]).

Heeft u vragen of wilt u zich alvast opgeven dan kunt u contact op nemen met Marja van der Meulen ([email protected])

Bron: Trimbos Instituut

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen