Diëtisten sturen brandbrief aan minister Schippers

Schrappen dieetadvies uit basispakket leidt tot stijging zorgkosten
De Nederlandse Vereniging van Dietisten (NVD) heeft een brandbrief gestuurd aan de Minister van VWS, mevrouw Schippers. De dietisten zijn ontzet over het voornemen van de Minister om dieetadvisering volledig te schrappen uit de basisverzekering. Het besluit staat haaks op het advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Die onderstreepte onlangs het belang van het opnemen van voedingsadvies in het Besluit Zorgverzekering.

De NVD maakt zich ernstige zorgen dat het voorstel van VWS een onneembare drempel opwerpt voor met name chronische zieken en patienten met een medische indicatie.

Aan dieetbehandeling ligt een medische reden ten grondslag. Veel mensen die een dieet nodig hebben, zijn ernstig ziek. Voor hen is het van cruciaal belang dat zij worden behandeld met een dieetadvies. Te denken valt hierbij aan clienten met kanker, coeliakie (glutenallergie), voedselovergevoeligheid en ADHD. Gevolg van deze maatregel is dat steeds meer mensen zullen afzien van dieetadvisering, waardoor hun voedings- en gezondheidstoestand verslechtert. Alleen al de behandeling tegen ondervoeding bespaart 1.7 miljard euro per jaar. “Het kabinet denkt te besparen, maar deze maatregel is onverstandig en zal op termijn kostenverhogend werken, aldus Anja Evers, directeur NVD.

Met voedingsinterventies valt veel winst valt te behalen. De bijdrage van de dietist is daarbij onmisbaar. Bij goede dieetadvisering is opname in ziekenhuizen minder noodzakelijk, bijvoorbeeld bij sondevoeding thuis, en vindt besparing op medicijngebruik plaats. Patienten met vage buikklachten gebruiken soms langdurig geneesmiddelen, terwijl een advies op maat vaak wonderen doet.

De dietisten roepen de Minister op haar besluit te herzien en open te staan voor alternatieve maatregelen die enerzijds kostenbesparend werken en anderzijds dieetadvisering een structurele plaats blijven geven in de basiszorg.
Dit is een origineel bericht van NVD De Nederlandse Vereniging van Dietisten
Bron: ANP Perssupport