Marktwerking in de zorg geen succes

0
269

Werknemers in de zorg oordelen hard over de marktwerking in hun sector. Het gros van hen vindt dat de marktwerking geen positieve invloed heeft op de efficientie en de kwaliteit. Daartegenover staat dat zij behoorlijk positief zijn over de organisatie waarvoor zij werken en over hun carrièrekansen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Barometer Zorg’ van VKbanen en Newcom Research & Consultancy onder werknemers in de zorg.

Marktwerking werkt niet
De onderzoeksresultaten schetsen een duidelijk beeld van de mening van de respondenten over de marktwerking. Slechts 9% vindt dat dit het werken in de zorg positief heeft veranderd. Bovendien vindt een grote meerderheid dat de marktwerking niet heeft geleid tot een toename van de efficientie en de kwaliteit in de zorg (respectievelijk 70% en 74%).

Betrokken bij werkgever
Tegenover dit negatieve geluid staat een positieve houding ten opzichte van de organisatie waarvoor men werkzaam is. Uit het onderzoek blijkt een grote betrokkenheid bij de werkgever. Ongeveer twee van de drie werknemers geven aan dat zij emotioneel gehecht zijn aan de organisatie en dat deze veel voor hen betekent. Bovendien worden problemen van de werkgever door circa de helft als hun eigen problemen ervaren.

Positiever over arbeidsmarkt
Werknemers in de zorg zijn tegenwoordig positiever over hun kansen op de arbeidsmarkt dan in voorgaande jaren. In 2005 verwachtte de helft van de ondervraagden dat het, na het nemen van ontslag, moeilijk zou worden om een andere baan te vinden. Dit percentage is in 2011 gedaald tot 36%. Ook het aantal werknemers dat de rest van hun loopbaan bij dezelfde organisatie werkzaam wil blijven is van 53% (2005) gedaald tot 36% (2011).

Barometer Zorg
De Barometer Zorg is een online onderzoekspanel, waaraan iedereen die werkzaam is in de sector zorg & welzijn kan deelnemen. Aan deze meting namen 152 zorgverleners deel uit verschillende specialismen, zoals ziekenhuiszorg, medisch specialistische zorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en welzijnszorg. Het onderzoek is een initiatief van VKbanen en Newcom Research & Consultancy.