Train je gelukkig

0
302

Gelukkig zijn of worden is een belangrijk doel in ons leven. Promovenda Yowon Choi onderzocht hoe iemands geluk vergroot kan worden. Geluk is onafhankelijk van intelligentie, bleek uit onderzoek naar individueel geluk en naar nationaal geluk in 59 landen. Wel belangrijk voor persoonlijk geluk is iemands vermogen om op een heldere manier de eigen gemoedsstemmingen te observeren.  Het gaat hierbij niet alleen om het beleven van de stemming. Mensen die hun stemming goed kunnen benoemen, vertonen zelden verschijnselen van depressie en angst en zijn vaak gelukkig.
Het benoemen van gemoedsstemmingen wordt systematisch geoefend tijdens inzichtmeditatie. Yowon Choi onderzocht beoefenaars van deze meditatievorm. Mediteerders zeiden gelukkiger te zijn na een intensieve training, en dat was ook zichtbaar voor buitenstaanders.
Biografie
Yowon Choi (Namon, Zuid Korea 1973) studeerde psychologie aan de Yonsei University. Ze volgde de opleiding tot trainer en werd docent aan het center for mindfulness at the University of Massachusetts. Yowon Choi werkt als onderzoeker bij het Institute for Science, Innovation & Society van de Radboud Universiteit, het instituut dat haar ook begeleidde in haar promotieonderzoek.

Datum: woensdag 22 juni 2011
Tijd: 10:00
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Promovendus: mevrouw Y.W. Choi
Promotors: De heer prof. dr. H.P. Barendregt
Copromotors: De heer dr. J.C. Karremans
Titel promotie: Pathways to happiness. Psychological resources for happiness

Bron: RU