Thuiszorg is ongerust over gevolgen PGB maatregelen

0
208

De staatssecretaris heeft zich in het PGB debat van 23 juli j.l. niet over laten halen om andere beslissingen te nemen. Vanaf 2014 zal het PGB alleen nog maar gebruikt kunnen worden door mensen die een indicatie voor verzorgings- of verpleeghuis hebben ontvangen. Alle andere indicaties zullen moeten worden uitgevoerd voor de Zorg in Natura. De reguliere zorginstellingen worden vanaf 2014 geconfronteerd met een grote toeloop van clienten die binnen de ZIN de thuiszorg moeten gaan ontvangen. Daar zullen ook die clienten bij horen die op afroep hulp inschakelen via (nu nog) hun PGB: ‘s-nachts naar het toilet moeten bijvoorbeeld. De staatssecretaris heeft toegezegd daar passende oplossingen voor aan te biededen maar kon geen inzicht geven in de manier warop dit moet gaan gebeuren. Zij vermelde slechts in gesprek te zijn met zorgkantoren, zorgverzekeraars en branche vertegenwoordigers (Per Saldo en Branchebelang Thuiszorg Nederland). Reguliere instellingen die straks de zorg in antura moeten gaan leveren, particuliere thuiszorginstellingen die nu vaak via PGB de zorg leveren én de zelfstandige zorgondernemers maken zich ernstige zorgen over de uitvoeringsmogelijkheden in 2014 die het kabinet nu op stapel zet.
Een alternatief ziet zij in de mogelijkheid dat de zzp-ers die nu de PGB zorg uitvoeren individuele contracten af gaan sluiten bij het zorgkantoor en op die manier Zorg In Natura gaan leveren.

De argumenten die door de oppositie op tafel werden gelegd hadden geen vat op haar besluit. Het feit dat naar hun mening de alternatieve niet genoeg onderzocht waren, dat Per Saldo hele andere cijfers toont legde zij naast zich neer. De staatssecretaris gaat ervan uit dat ongeveer 39.000 mensen die nu een PGB budget hebben niet zullen terugstromen naar de ZIN maar uit het zorgcircuit zullen verdwijnen. Bovendien vindt zij het nodig de fraude binnen het PGB op deze manier te bestrijden.

http://www.kijkopthuiszorg.nl heeft daar op haar blog een duidelijke mening over gegeven en zal in de toekomst de verdere ontwikkelingen op de voet volgen.