Advies cabazitaxel prostaatkanker

0
433

Vrijdag jl. heeft de Commissie BOM (Commissie Beoordeling Oncologische Middelen) haar besluit over de therapeutische meerwaarde van cabazitaxel voor prostaatkanker bekend gemaakt.

Commissie BOM is het adviesorgaan van de beroepsgroep van medische oncologen (NVMO) die nieuwe oncologische middelen medisch-wetenschappelijk beoordeelt op klinische meerwaarde.

Conclusie
Bij fitte patienten met een CRPC en progressie van ziekte tijdens of na het gebruik van docetaxel heeft cabazitaxel therapeutische meerwaarde met aangetoonde overlevingswinst.

Status
Cabazitaxel wordt momenteel beoordeeld door de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Het besluit van de Commissie BOM is gepubliceerd in het NVMO-tijdschrift Medische Oncologie nummer 3. Een kopie van het artikel is op aanvraag beschikbaar.

De Europese registratieautoriteit (EMA) heeft in maart jl. goedkeuring gegeven voor registratie van cabazitaxel (Jevtana®) voor behandeling van patienten met uitgezaaide prostaatkanker die eerder zijn behandeld met chemotherapie op basis van docetaxel.

Met cabazitaxel wordt een klinisch relevante overlevingswinst gerealiseerd waarbij de algehele conditie van de patient behouden blijft. Het is de enige chemotherapie die bij uitbehandelde patienten een overlevingswinst laat zien ten opzichte van de controlegroep die met het tot nu veel gebruikte middel mitoxantron werd behandeld. De behandeling laat een hanteerbaar bijwerkingenprofiel zien. Een mediane overleving wordt gerealiseerd van 15,1 maanden met cabazitaxel versus 12,7 voor mitoxantron. Na één jaar is 64% van de patienten behandeld met cabazitaxel nog in leven versus 51% met mitoxantron; na 2 jaar is dit 29% versus 12%.

 

De Europese registratieautoriteit EMA stelt in haar ‘Assessment Report ’ dat de waargenomen voordelen van Jevtana in termen van overleving als klinisch relevant moeten worden beschouwd vanwege de slechte prognose in dit stadium van de ziekte, de grote medische noodzaak en het ontbreken van een alternatieve therapie.