Makkelijker eMentalhealth interventies aan bieden en behandelkosten terug brengen.

0
228

Zorgaanbieders ontwikkelen gezamenlijk software platform
Een vijftal zorgaanbieders (Altrecht, Bouman GGZ, Interhealth, Mentalshare, Parnassia Bavo Groep) en softwareprovider \’n softwarebedrijf Software, hebben een gezamenlijk bedrijf Zorgaanbieders Online B.V. opgericht om een standaard software platform te ontwikkelen waarop het makkelijker wordt om e-interventies aan te bieden aan hun clienten.

“Het initiatief, dat ongeveer een jaar geleden begon, bracht deze partijen bij elkaar, omdat elke zorgaanbieder hierdoor kansen ziet om de behandelkosten terug te brengen door e-interventies in behandelpaden te plaatsen. Nadrukkelijk gaat het hier dus niet om een stapeling van nieuwe producten boven op de oude, maar om zorgsubstitutie”, aldus Felix Olthuis, een van de oprichters van Zorgaanbieders Online. “Dit is een goed voorbeeld van hoe de branche actief bezig is om zorgkosten in de GGZ terug te dringen door middel van innovatie”.

De doelstellingen van dit  eMentalhealth platform zijn om beproefde internet interventies in zorgpaden in te passen, deze aan te laten sluiten bij het clientprofiel en de therapietrouw meer inzichtelijk te maken voor zowel client als behandelaar.  Het platform zal het mogelijk maken verschillende e-interventies te kunnen delen tussen verschillende zorgaanbieders, die deze bouwstenen gebruiken om voor de zorginstelling specifieke zorgpaden aan te bieden aan clienten.

“Zorgaanbieders Online maakt het hiermee mogelijk dat een zorgaanbieder kan beschikken over verschillende e- interventies via 1 platform.  Zorginstellingen kunnen met dit platform nauw aansluiten bij de verschillende profielen van hun clienten en vervolgens naar eigen inzicht en ervaring de meest effectieve zorgpaden inrichten met e-interventies. Elke afzonderlijke zorgaanbieder kan dus zelf bepalen hoe en wanneer e-interventies binnen de behandeling worden ingezet. Het platform zorgt onder meer voor hulpmiddelen voor een efficiente screening en diagnostisering, alsmede inzicht in voortgang en effectiviteit van de behandeling”, zegt Andries Bottema, directeur Zorgaanbieders Online.

Het platform biedt uitgebreide rapportage voor behandelaar en client en wordt gereed gemaakt om te koppelen naar achterliggende backoffices van de verschillende zorgaanbieders. Inmiddels is een eerste versie uitgebreid in pilot geweest en wordt per 1 september de officiele release bij alle vijf de zorgaanbieders geïmplementeerd.

Het platform, dat is gebaseerd op standaard software van \’n softwarebedrijf Software (Ede), kent een aantal specifieke uitbreidingen die door de zorgaanbieders zijn gevraagd. Daarnaast gebruikt het platform een uniek Client Portal concept dat door Redmax (Rotterdam) wordt ontworpen, waarmee het door zorgaanbieders zelfs als een zelfstandig online platform voor clienten kan worden ingezet. Het platform zal ook aangeboden worden aan andere zorginstellingen.

Bron: \’n softwarebedrijf