NVZ wijst voorstel VWS ova-korting af

0
461

De NVZ wijst het voorstel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), om de overheidsbijdrage arbeidskostenontwikkeling (ova) structureel met cumulatief 1,5 procent korten af.

Aanleiding voor VWS om met deze brief af te wijken van de gebruikelijke, marktconforme ova-systematiek zijn de ‘robuuste budgettaire problemen’ van de overheid. Daarbij spreekt het ministerie de hoop uit dat de handhaving van de relatieve arbeidsmarktpositie van de zorg –  ondanks de ‘zuinige invulling’ van de incidentele loonontwikkeling – geen onoverkomelijk geweld wordt gedaan. Beoordeling NVZ
De NVZ heeft de inzet van VWS gewogen tegen het licht van het ova-convenant, dat juist een marktgemiddelde ova voorschrijft. De kortingsinzet van de overheid is meer dan opmerkelijk, gelet op het regeerakkoord van het kabinet-Rutte dat de zorgsector nadrukkelijk uitsluit van bezuinigingen op de lonen. Ook is de voorgestelde korting opmerkelijk gelet op de nog onlangs herhaalde wens van het ministerie het ova-convenant te respecteren. Aan deze afspraken en overtuigingen ligt vooral de dreiging van in de komende jaren toenemende arbeidsmarktkrapte ten grondslag. Het korten op arbeidsvoorwaardenruimten past hierin volgens de NVZ niet.

Impact
De ova wordt jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwerkt in het A-segment via de prijsindexatie personele kosten. De impact van een ovakorting strekt zich echter ook uit tot het B-segment. Nog afgezien van de invloed die een ova-korting kan hebben op de prijsonderhandelingen van het B-segment wordt een ova-verlaging ook in het integrale Budgettair Kader Zorg (BKZ) verwerkt. Ruwweg kan een (structurele) ova-korting geschat worden op meer dan € 100 miljoen, ofwel € 1 à 2 miljoen voor een gemiddeld algemeen ziekenhuis.

Tegen deze achtergrond heeft de NVZ besloten het voorstel van VWS af te wijzen. Andere werkgeversorganisaties komen tot dezelfde conclusie. Binnenkort zal dan ook in BOZ-verband een reactie van die strekking naar het ministerie worden gestuurd.

Bron: NVZ

Vorig artikelDefinitief DBC-pakket beschikbaar
Volgend artikelGewichtstoename op kortste wandelafstand 35 km
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.