HKZ en NEN bundelen krachten

0
180

Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) gaan hun kwaliteitsactiviteiten in de zorg samenvoegen. De samenwerking krijgt juridisch beslag per 1 januari 2012.
Het keurmerk HKZ en de daaraan verbonden activiteiten worden voortgezet, terwijl de stichting HKZ als aparte entiteit zal ophouden te bestaan. De continuïteit en de innovatie van de bijna 3.000 HKZ-certificaten en het HKZ-keurmerk blijven uiteraard gewaarborgd. De medewerkers van HKZ zullen worden opgenomen in de NEN-organisatie.

Achtergrond fusie
De afgelopen maanden hebben HKZ en NEN de mogelijkheden tot samenwerking zorgvuldig onderzocht. De activiteiten van beide organisaties in de zorg vullen elkaar goed aan. “Door de fusie kunnen we gezamenlijk de organisaties en de professionals in de zorg nog beter ondersteunen bij het aantoonbaar verbeteren van hun patientenzorg.” zegt mevrouw Laurie Ickenroth, bestuurder van HKZ. “Door bundeling van de expertise van HKZ en de brede en internationale focus van NEN ontstaat een toonaangevende organisatie op het gebied van kwaliteit in de zorg”, voegt Jan Wesseldijk, Algemeen Directeur NEN, daar aan toe.

Over HKZ
HKZ stimuleert duurzame aantoonbare kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Om dat te realiseren ontwikkelt HKZ certificatienormen en biedt HKZ producten en diensten aan om zorgaanbieders en professionals te ondersteunen bij de implementatie van kwaliteitsnormen en het realiseren van duurzame kwaliteitsverbetering.

Over NEN
Goede afspraken over producten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en terrorismebestrijding. In Nederland is NEN het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs mondiaal niveau.