Oogonderzoek dichterbij de patiënt

0
323

Samenwerking stichting Oog voor Gezondheid en TeleMC
Vanaf  19 juli 2011 werken 125 optometristen van de stichting Oog voor Gezondheid (OVG) samen met TeleMC. Belangrijk voordeel voor de patient die oogfoto’s wil laten maken, is dat hij of zij terecht kan bij een optometrist in de buurt.

Optometrist, huisarts en oogarts zijn via het platform van TeleMC in staat online netvliesfoto’s te beoordelen en een diagnose te stellen. Ook de periodieke nazorg, op basis van actuele foto’s, verloopt zo voor patient en behandelaars efficienter. Een bezoek aan het ziekenhuis is daardoor niet meer nodig.

OVG-optometristen zijn door het hele land gevestigd. Wanneer de patient langskomt maakt de optometrist een foto van het netvlies. De optometrische diagnose en het bijbehorend advies stuurt hij terug naar de huisarts. Bij afwijkingen aan het oog kan de huisarts een lokale oogarts om advies vragen. De huisarts houdt op deze wijze de regie in het zorgproces rond de patient.

Kwaliteitscontroles
Alle digitale communicatie gaat via het TeleMC platform. Hierdoor kunnen de ICT-systemen van de verschillende zorgverleners met elkaar communiceren. Om de kwaliteit van het oogonderzoek te waarborgen zorgt TeleMC voor periodieke controles uitgevoerd door een oogarts.

Bron: TeleMC