Beperking gebruik van pioglitazon vanwege risico op blaaskanker

0
417

Na aanwijzingen voor een verhoogd risico op blaaskanker heeft de CHMP de baten-risico balans van pioglitazon bevattende geneesmiddelen (Actos, Glustin, Glubrava, Competact, Tandemact) opnieuw geevalueerd. Het gebruik van deze geneesmiddelen moet worden beperkt tot een selecte, kleine groep patienten.
Dit concludeert de CHMP, het wetenschappelijke comité van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), waarin het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is vertegenwoordigd, op basis van resultaten van farmaco-epidemiologische studies, preklinische en klinische data en spontane meldingen.

Geneesmiddelen met de werkzame stof pioglitazon mogen niet voorgeschreven worden aan patienten met (een historie van) blaaskanker of aan patienten met niet onderzochte hematurie. Artsen wordt aangeraden voor de start van de behandeling de risicofactoren voor het krijgen van blaaskanker te bepalen. Een goede afweging van gebruik door oudere patienten vooraf en tijdens de behandeling is nodig. Om te zorgen dat alleen die patienten pioglitazon voorgeschreven krijgen die er voldoende baat bij hebben, moet de therapie binnen drie tot zes maanden geevalueerd worden, daarna op regelmatige basis. De productinformatie wordt aangepast.

Pioglitazon wordt gebruikt ter behandeling van type 2 (niet-insuline afhankelijk) diabetes. Dit is de diabetes die zich voornamelijk ontwikkelt bij volwassenen

Bron: CBG-MEB