Prinses Margriet opent Groninger Cancer Center van UMC

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opent op vrijdag 16 september de nieuwe polikliniek van het UMC Groningen Cancer Center dat onderdeel uitmaakt van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De officiele opening is de afsluiting van het openingssymposium ‘Samenwerken aan de zorg voor kanker’ dat diezelfde dag wordt gehouden voor alle zorgverleners en onderzoekers uit Noord-Nederland die bij oncologische zorg betrokken zijn..

Op het symposium krijgen medisch specialisten, (huis-)artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en onderzoekers een actuele kijk op het oncologisch vakgebied. Vanaf 16.00 uur lichten enkele sprekers nut en noodzaak van integrale kankercentra in Nederland en Europa toe en nemen zij de genodigden mee naar de ‘oncologische zorg van de toekomst’. Na de officiele opening van het Groningen Cancer Center door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet wordt zij rondgeleid door het nieuwe Oncologie Centrum en spreekt zij met medewerkers over hun werk voor kankerpatienten. Uiteraard krijgen ook bezoekers van het symposium de gelegenheid het nieuwe centrum, waar bij de inrichting extra aandacht is besteed aan de privacy en het comfort van patienten, te bezichtigen.

Het nieuwe Oncologie Centrum is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met dit centrum heeft nu ook Noord-Nederland een volwaardig en gespecialiseerd kankercentrum. In dit Noordelijke centrum zullen multidisciplinaire zorg en wetenschappelijk onderzoek in hoge mate geïntegreerd plaatsvinden.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patientenzorg, aan het opleiden van artsen en medisch specialisten en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. Patienten komen in het UMCG voor ‘gewone’ ziekenhuiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. Alle patienten uit Noord-Nederland met gecompliceerde of zeldzame aandoeningen worden uiteindelijk naar het UMCG verwezen. Voor sommige zeer complexe behandelingen is het UMCG zelfs het enige ziekenhuis in Nederland. Oncologie is één van de speerpunten van het UMCG.