Spiegelrapportages ziekenhuizen en ZBC’s online beschikbaar

0
279

Begin augustus zijn de spiegelrapportages voor de niet-wettelijk verplichte indicatorenset voor ziekenhuizen en ZBC’s online beschikbaar gekomen.
De spiegelrapportages geven ziekenhuizen en ZBC’s per aandoening inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en hoe deze zich verhoudt tot andere instellingen. Ziekenhuizen en ZBC’s ontvangen in de spiegelrapportage net als vorig jaar hun eigen signaalvlaggen op instellingsniveau. Het staat de instellingen vrij om deze signaalvlaggen op ziekenhuisniveau door te leveren aan gegevensgebruikende partijen.

Zichtbare Zorg heeft hiervoor een handzaam rapport (pdf) per aandoening opgesteld. Ziekenhuizen en ZBC’s kunnen zo onderscheid maken aan wie ze deze informatie doorspelen, afhankelijk van de gebruikers en de doeleinden. Dit betekent dat bijvoorbeeld zorgverzekeraars de ziekenhuizen kunnen benaderen voor de signaalvlaggen op ziekenhuisniveau.

Ziekenhuizen en ZBC’s kunnen de spiegelrapportages voor hun eigen instelling raadplegen in de ZiZo-portal, onder het kopje ‘Rapportages’ in het linker menu. Voor de wettelijk verplichte indicatorensets zijn er in juni dataplots beschikbaar gekomen. De dataplots bieden een globaal overzicht van de resultaten over het verslagjaar 2010 in de vorm van een grafiek of tabel met de indicatorwaarden.

Meer informatie
Nieuwsbericht dataplots verslagjaar 2010, d.d. 23 juni 2011

Bron: Zichtbare zorg