Beweegkuur Informatie Systeem (BIS) gelanceerd onder zorgprofessionals

0
234

NISB en \’n softwarebedrijf werken samen aan het BIS 
Het Beweegkuur Informatie Systeem (BIS) is een digitaal registratiesysteem dat speciaal ontwikkeld is ter ondersteuning van de Beweegkuur. In het BIS slaan de betrokken zorgverleners de gegevens op van de BeweegKuur-deelnemers. Op die manier kunnen alle zorgverleners bij dezelfde gegevens en voorkomt dit dubbel invoeren, verbetert het de afstemming en vereenvoudigt het de invoer van gegevens. NISB en \’n softwarebedrijf werken samen aan de realisatie van het BIS.

De BeweegKuur is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en diverse partners in opdracht van VWS. De BeweegKuur is speciaal ontwikkeld voor mensen die overgewicht hebben in combinatie met een (andere) risicofactor, bijvoorbeeld diabetes type 2. In dit programma wordt er, in samenwerking met de eerstelijns zorg, gewerkt aan een gezond eet- en beweegpatroon, en dus een gezondere en actievere leefstijl. Zo worden risico’s op bijvoorbeeld zwaar overgewicht, diabetes en vaatziekten en bijbehorende complicaties verminderd.

NISB en \’n softwarebedrijf werken samen aan de ontwikkeling van het BIS. De inhoudelijke expertise van het NISB en de ervaring van \’n softwarebedrijf in software ontwikkeling zorgt voor positieve reacties. BIS maakt het mogelijk om het BeweegKuur-protocol eenvoudiger te doorlopen. Na het invullen van gegevens geeft het systeem een planningsvoorstel voor consulten bij leefstijlsadviseurs en andere zorgverleners. Doordat de hele keten van zorgverleners via verschillende ingangen bij dezelfde informatie kan, is iedere zorgverlener op de hoogte van dezelfde soort informatie. Dit bevordert samenwerking, voorkomt gemis van vitale informatie en levert kwalitatief een betere Beweegkuur op. BIS vervangt de oude excel-bestanden en voorkomt problemen met interpretatie van dit bestand.

Vanaf december 2010 zijn er vijf pilotlocaties gestart met het testen van het BIS. De ervaringen van deze pilots zijn leidend geweest in de doorontwikkeling van het systeem. Sinds april 2011 is dit systeem voor alle Beweegkuur locaties beschikbaar. Inmiddels werken zorgverleners van 25 BeweegKuur locaties, mede door de aanpassingen op basis van gebruikerservaringen, naar tevredenheid met het BIS. In de doorontwikkeling van BIS zal er meer integratie met ondermeer de huisartsinformatiesystemen komen, gebruikmakend van de al bestaande expertise van \’n softwarebedrijf op dit punt in andere ketentoepassingen.