Prestatie Management:de rol van zorglogistiek in het ‘medisch bedrijf’

Dit is een origineel bericht van EyeOn BV
Verbetering van zorglogistieke prestaties kan de sleutel zijn voor zowel kwalitatieve als financiele prestatie-verbetering bij het ziekenhuis als ‘medisch bedrijf’. Dit was een van de conclusies bij de derde, wederom hoog gewaardeerde Ronde Tafel bijeenkomst van het kennisnetwerk ‘Aansturing & Planning in Ziekenhuizen’ in kasteel Croy te Aarle-Rixtel op 30 juni jl. georganiseerd door adviesbureau EyeOn, gespecialiseerd in het verbeteren van planningprocessen.
Aan dit kennisnetwerk nemen op dit moment zorglogistieke managers, afdelingshoofden, zorgbedrijfsvoerders en projectleiders van zo’n 35 academische, algemene en categorale ziekenhuizen deel. Het centrale thema was Prestatie-management (met het accent op zorglogistiek prestatie-management), dat tijdens de diverse programma-onderdelen van verschillende kanten is belicht en bediscussieerd.Andere bevindingen uit de dag zijn:
1.Hoewel nog steeds bij de meeste ziekenhuizen de nadruk ligt op de financiele prestaties, is de laatste 5 jaar kwaliteit & veiligheid meer in beeld gekomen, en pas de laatste 2 jaar komt er meer interesse in de zorglogistieke prestaties (toegangstijden, ligduur e.d.)
2.De externe kwaliteitsverantwoording kost heel veel tijd en geld (‘Er worden nu 4700 externe kwaliteits-indicatoren gevraagd!’)
3.Maar geeft uiteindelijk geen goede vergelijking tussen ziekenhuizen; er zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen die in de Elsevier ranglijst in de top 10 zitten, maar in de AD ranglijst ergens onderaan bungelen.
4.Ideale situatie voor externe rapportage:
– een uniforme set van data die direct uit de interne rapportage volgt zonder allerlei manuele interventies
– waardoor men kan leren van goed scorende (vergelijkbare) ziekenhuizen
– waarbij kwaliteit gemeten wordt van resultaat van behandeling

Verder kwamen de volgende kenmerken van een goed zorglogistiek prestatie-management proces uit de discussie naar voren:
1. Sterke overlegstructuur: zorg er voor dat de resultaten structureel met de juiste personen besproken worden en er actie op ondernomen wordt
2. Ga uit van de strategische doelstellingen; als een indicator hier niet aan bijdraagt moet deze niet worden gemeten
3. Ontsluit data uit bronsystemen via een data-warehouse om direct de indicatoren te kunnen rapporteren
4. Gebruik de resultaten actief richting maatschappen om gezamenlijk te verbeteren
5. Werk actief samen met patientorganisaties om scores te onderbouwen met patientervaringen
6. Beloon beter presterende specialismen, bijvoorbeeld bij het toekennen van OK-capaciteit