Nieuwe campagne Voedingscentrum en NISB:

0
278

Geef jij ook jouw Na-aapje het gezonde voorbeeld?
Vanaf 8 augustus vragen het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en het Voedingscentrum aandacht van ouders voor hun eigen voorbeeldgedrag. Onder het motto ‘een gezonder kind begint bij een gezond voorbeeld’ willen we ouders van jonge kinderen bewust maken van hun eigen eet- en beweeggedrag, hen uitdagen om dat gedrag te testen en hen vervolgens ondersteunen bij gezond eten en voldoende bewegen.

Het voorbeeldgedrag van ouders wordt in de uitingen van 2011 verbeeld door ‘Na-aapje’, die in diverse uitingen terug komt. Na-aapje is bedacht naar aanleiding van het feit dat kinderen eet- en beweeggewoonten aanleren door hun ouders na te apen. Een gezonder kind begint dus bij een gezond voorbeeld!

Doe de test!

De campagne wil ouders uitdagen om hun eigen gedrag kritisch te bekijken door een test te doen die uit negen vragen bestaat. De vragen zijn gekoppeld aan verschillende thema’s, bijvoorbeeld ‘Tijd voor ontbijt’ en ‘Actief van A naar B’. Aan het einde van de test zien ouders hoe goed ze het al doen en krijgen ze persoonlijk advies op welke punten ze eventueel kunnen verbeteren.

Doe de test op www.hetgezondevoorbeeld.nl.