LHV op visite bij Apotheek Koning

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
In het kader van het Eerstelijnsoverleg nodigde KNMP-voorzitter Jan Smits het LHV Bestuur uit voor een werkbezoek aan Service Apotheek Koning in Amsterdam.

KNMP-voorzitter Jan Smits: “Onze patienten willen goede zorg dicht bij huis en goede samenwerking tussen hun zorgverleners. Dat is ook waar we in het kader van het Eerstelijnsoverleg naar streven. Vooral met het oog op het sterk groeiende aantal polyfarmaciepatienten is het zaak dat huisartsen en apothekers gezamenlijk die patienten begeleiden bij hun complexe medicijngebruik. Een kijkje bij elkaar in de keuken helpt daarbij. Ik zou alle artsen en apothekers willen oproepen om elkaar eens wat vaker op te zoeken.” Steven van Eijck was onder de indruk van de wijze waarop deze apotheek zich aan de specifieke omstandigheden van zijn verzorgingsgebied aanpast. “Dat bleek onder andere uit de al in 2008 gestarte actie om bij patienten aandacht te vragen voor het medicijngebruik tijdens de Ramadan. Een onderwerp dat ook tijdens ons bezoek weer actueel was. Maar ook de goede samenwerking tussen apotheek en huisartsen op het gebied van therapietrouw en de onderlinge uitwisseling van informatie hebben mij getroffen. Ronduit fascinerend vond ik de inzet van een hypermoderne robot bij de opslag en uitgifte van geneesmiddelen.” Zie ook LHV website: LHV-bestuurders brengen werkbezoek aan apotheek.

Innovatieve Apotheken
Marcel Kooy, tweede apotheker bij Apotheek Koning, was geselecteerd voor het KNMP-project Innovatieve Apotheken vanwege de manier waarop de apotheek patienten begeleidt bij hun medicijngebruik. Zo bellen de medewerkers van de apotheek patienten ongeveer een week na een eerste uitgifte op om onduidelijkheden bij de patienten weg te nemen en hen te helpen de medicatie trouw te gebruiken.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen