Veel belangstelling voor overheveling revalidatiezorg

Zorgorganisaties staan nu voor de keuze om revalidatiezorg voor ouderen te blijven bieden of niet. De overheveling van deze zorg naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2013 brengt organisatorische veranderingen met zich mee. Zorgorganisaties moeten zich daar nu al op voorbereiden. Daarom organiseerde ActiZ op 7 september een drukbezochte informatiebijeenkomst over de overheveling van geriatrische revalidatiezorg.

Ruim 250 deelnemers van meer dan 120 zorgorganisaties deelden ervaringen en lieten zich inspireren tijdens de bijeenkomst van ActiZ in Nieuwegein. De bijeenkomst markeert een belangrijk moment in de overheveling van geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van de AWBZ naar de Zorgverzekeringwet. Om deze overheveling in 2013 mogelijk te maken, moeten zorgorganisaties de revalidatiezorg vanaf 1 januari 2012 al registreren middels DBC’s. Ook is dit het moment voor  organisaties om te beslissen of zij deze zorg per 2013 willen aanbieden. ActiZ vindt het belangrijk dat organisaties zich goed kunnen voorbereiden op de overheveling en wil haar leden daarbij ondersteunen.

Proeftuinen
Begin dit jaar zijn 17 zorgorganisaties gestart met proeftuinen, waarin zij experimenteren met een aantal zaken. Hierbij worden zij ook ondersteund door het ministerie van VWS. Zij onderzoeken hoe de zorg in de keten zo efficient mogelijk georganiseerd kan worden, hoe te komen tot innovatieve producten voor revalidatiezorg en hoe de verschillende organisaties en zorgverleners optimaal kunnen samenwerken. Daarnaast onderzoeken zij de mogelijkheden en knelpunten bij DBC registratie.

Zorgorganisaties die al bezig zijn met de vernieuwing van de revalidatiezorg hebben vaak positieve ervaringen met de innovaties en veranderingen in de zorgprocessen. De clienten hoeven minder lang in het ziekenhuis te blijven en revalideren sneller. Zorgmedewerkers, zowel de behandelaars als het verzorgend personeel en clienten en hun familie, hebben vaak enige tijd nodig om aan de nieuwe werkwijze te wennen, maar zijn positief over de vernieuwingen.

DBC registratie
Sprekers vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit, Ministerie van VWS en DBC-onderhoud  benadrukten tijdens de bijeenkomst dat dit van groot belang is, omdat hier veel bij komt kijken. Niet alleen is een goed IT-systeem nodig, maar ook hebben de medewerkers training nodig. Zorgorganisaties die nog niet bezig zijn met de invoering van DBC-registratie, voelen de urgentie om daar snel mee te beginnen.

Bron: ActiZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen