Betere dementiediagnostiek bespaart miljoenen

0
210

World Alzheimer Report 2011:
Uit het World Alzheimer Report 2011 blijkt dat vroegtijdige diagnose en behandeling van dementie veel onzekerheid en overbelasting van de mantelzorger bespaart. Het effect is zelfs zo groot dat verzorging- of verpleeghuisopname met gemiddeld maanden kan worden uitgesteld. Voor Nederland zou dit een besparing van vele tientallen miljoenen per jaar betekenen. Uiterst belangrijk, want het aantal mensen met dementie stijgt sneller dat verwacht. Van 243.000 nu tot ruim 500.000 in 2040. Al in 2028 is dementie de ziekte met de hoogste zorgkosten in Nederland, zo’n 6 miljard per jaar.

Goede diagnostiek blijkt een efficient middel om langer thuis te blijven wonen met dementie. Een hartenwens van de meeste patienten en hun mantelzorgers. In 2011 wonen er echter zeker 60.000 mensen met dementie in verzorgings- en verpleeghuizen. Met het oog op de toekomst is het onbetaalbaar dat 25 tot 30% van de mensen met dementie gebruikt maakt van deze dure zorg. Gea Broekema, algemeen directeur van Alzheimer Nederland: “We moeten nu maatregelen nemen om de mantelzorgers beter te ondersteunen, want voor velen is de zorg nu veel te zwaar”. 82 procent van de mantelzorgers is overbelast of loopt een groot risico op overbelasting. Ruim 35.000 mantelzorgers wonen thuis met een ernstig dementerende partner die afhankelijk is van 24-uurs zorg en toezicht. “Bovendien zijn snelle maatregelen absoluut noodzakelijk met het oog op de toekomstige inkomsten van ons land”, aldus Broekema. De verhouding tussen de beroepsbevolking die de kosten moet dragen en het aantal dementiepatienten daalt van 42:1 in 2011 naar 16:1 in 2050. Alzheimer Nederland roept daarom op tot investeringen in vroegtijdige diagnose, behandeling en wetenschappelijk onderzoek.

Vroegtijdige diagnose
In Nederland is bij zeker 100.000 mensen met dementie nog geen diagnose gesteld. Vroegtijdige diagnose is belangrijk. Het geeft de patient en zijn mantelzorger rust, het recht op ondersteuning en zorg en de mogelijkheid om zaken goed te regelen voor later. ‘Zo snel mogelijk starten met behandeling en ondersteuning loont’, aldus Broekema. ‘Onderzoek leert ons dat een vroegtijdige diagnose en behandeling tot een besparing van wel 200 miljoen per jaar kan leiden.’

Behandeling
Naast een diagnose is ook de opvang van de patient en zijn mantelzorger van groot belang. Broekema: ‘Iedere patient heeft recht op een coach, een zogenaamde casemanager.’ Met deze coach en beter op elkaar ingespeelde zorgaanbieders krijgt iedere patient zorg op maat. Dat is hard nodig met zo’n grillige ziekte als dementie. De regering heeft echter gekozen de dementiezorg grotendeels door de gemeentes te laten organiseren. Broekema: ‘We zijn bang dat gemeenten dit niet allemaal even effectief oppakken.’ Bovendien is het toekomstbeeld voor sommige gemeenten wel erg zorgwekkend. De gemeenten Wijk bij Duurstede, Zeewolde en Almere krijgen de komende 30 jaar bijvoorbeeld te maken met een stijging van het aantal mensen met dementie van meer dan 300%. Het landelijk gemiddelde ligt op 117%.

Wetenschappelijk onderzoek
Als laatste pleit Alzheimer Nederland voor het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar dementie. Broekema: ‘Onderzoekers hebben hoop op genezing in de verre toekomst, maar ze werken ook aan nieuwe medicijnen die hopelijk al binnen vijf jaar op de markt komen.’ Op dit moment worden drie medicijnen getest op grote groepen Alzheimerpatienten. Nog eens zeven medicijnen worden nu op kleine groepen getest en er zijn nog vele medicijnen die nu in laboratoria worden ontwikkeld. Als één van deze medicijnen de ziekte ook maar met een paar maanden kan vertragen, bespaart dat vele honderden miljoenen aan zorgkosten per jaar. “Met wetenschappelijk onderzoek kan werkelijk een enorme verbetering voor de patient worden bereikt, en natuurlijk een enorme besparing in de zorgkosten. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de regering, het bedrijfsleven en de  maatschappij nog nauwelijks investeren in wetenschappelijk onderzoek naar dementie. We mogen niet vergeten dat de ziekte één op de vijf mensen zal treffen.’

Over Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland zet zich al ruim 25 jaar in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Wij doen dit door het subsidieren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulp en belangenbehartiging. Alzheimer Nederland is afhankelijk van particuliere giften en heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl.