Eerste Nederlandse boek over Integrative Medicine

0
297

Integrative Medicine is een visie op gezondheid en zorg die uitgaat van de wisselwerking tussen lichaam en geest. Daarmee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het bevorderen van gezondheid en geluk. Deze zorgvisie is eind vorige eeuw in de Verenigde Staten ontwikkeld en wordt toegepast in het onderzoek, de opleidingen en zorgpraktijk van topinstituten als Harvard en Yale.

Integrative Medicine stelt de zorgvrager centraal, is gericht op het bevorderen van gezondheid en mogelijkheden, benut alles wat door onderzoek effectief is gebleken voor gezondheid en geluk en is uitgewerkt in vier pijlers voor de zorgpraktijk.

Kenmerkend voor Integrative Medicine is dat niet de ziekte, maar de zorgvrager als mens centraal staat. De arts is behalve medisch expert ook een ondersteunende coach, die samen met de zorgvrager op zoek gaat naar de voor die persoon meest effectieve en veilige behandeling.

Binnen Integrative Medicine wordt veel belang gehecht aan preventie en leefstijlinterventies. Daarbij ligt het accent niet, zoals nu vaak gebruikelijk is, op ge- en verboden, maar op het verleiden van mensen tot gedrag dat een positieve bijdrage kan leveren aan gezondheid en geluk.

Integrative Medicine benut alles wat, onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek, effectief is gebleken voor het bevorderen van gezondheid. Dus naast reguliere behandelingen bijvoorbeeld ook acupunctuur bij hoofdpijnklachten, Tai Chi bij reuma of Mindfulness bij stressgerelateerde klachten.

Integrative Medicine vindt plaats in een helende omgeving, die is ingericht op basis van de behoeften van de mensen in de zorg. Het is een omgeving waar je je welkom voelt en waar het prettig werken is.

Helaas wordt Integrative Medicine in onze gezondheidszorg nog slechts op zeer beperkte schaal toegepast. Dit boek is dan ook niet alleen een introductie op het denken en handelen vanuit deze zorgvisie, maar ook een pleidooi voor brede invoering daarvan in de gezondheidszorg in Nederland. Daar wordt iedereen beter van.

Over het boek: 

Henk J. Smid, Directeur ZonMw: “Interessant boek. Verlegt de grenzen van de gezondheidszorg en houdt oog voor het belang van wetenschappelijke onderbouwing.”

Dr. Jolanda Keijsers, Lid Directieraad Levenslang Gezond, TNO: “De gezondheidszorg moet mensen ondersteunen bij het behouden van gezondheid en het opvangen van een verstoring daarvan. Dit vraagt om een integrale benadering van zorgaanbieders en zorgvragers. Het boek biedt hiervoor gefundeerde, bruikbare aangrijpingspunten.”

Over de auteurs:

Karlien M. Bongers is chirurg, coach en consultant bij Bongers Unlimited health (care) improvement, voorzitter van het NIKIM en eigenaar van Adviespraktijk Borstkanker.

Astrid G.W. van Koppen is sociaal- en organisatiepsycholoog en directeur/eigenaar van Ruimte voor Verschil.

Titel: Integrative Medicine – zorg voor gezondheid en geluk

Auteurs: Karlien Bongers, Astrid van Koppen

Uitgever: De Arbeidspers

ISBN: 978902957590 4/NUR860