MSD sluit zich aan bij wereldwijde strijd om levens van vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling te helpen redden

President en CEO Ken Frazier kondigt tienjarenplan aan met een investering van 500 miljoen dollar
“MSD for Mothers” wordt onderdeel van het wereldwijde initiatief om wetenschappelijke en zakelijke expertise in te zetten ter ondersteuning van de VN-doelstelling om moedersterfte met 75 procent te verlagen.

NEW YORK, Verenigde Staten, 20 september 2011 – Merck (New York Stock Exchange: MRK), buiten de Verenigde Staten en Canada opererend onder de naam MSD, heeft bekendgemaakt dat het zich later vandaag bij secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Ban Ki-moon en de staatshoofden van de VN zal aansluiten om “MSD for Mothers” te lanceren. Het betreft een inspanning van het bedrijf om samen met partners in de gezondheidszorg wereldwijd op de lange termijn een situatie te creeren waarin geen enkele vrouw hoeft te sterven als gevolg van complicaties tijdens haar zwangerschap of bevalling (merckformothers.com).

Het initiatief omvat een investering van een half miljard dollar in tien jaar tijd. Hierbij zal de wetenschappelijke en zakelijke kennis van MSD worden ingezet om beproefde oplossingen steeds beter beschikbaar te maken door middel van nieuwe, grensverleggende technologieen en het verbeteren van het publieke bewustzijn, beleidsinspanningen en de betrokkenheid van de privésector bij moedersterfte. President en CEO van MSD Ken Frazier zal het initiatief aankondigen tijdens Every Woman Every Child, een belangrijke bijeenkomst van de VN in New York.

“Er wordt vaak met enige achterdocht gekeken naar bedrijven die zich richten op mondiale ontwikkeling, maar ze spelen een centrale rol bij het verbeteren van de overlevingskansen van vrouwen en kinderen. Every Woman Every Child heeft laten zien wat een nauwe samenwerking tussen de Verenigde Naties, regeringen en de privésector kan bewerkstelligen”, aldus secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon. “Er is het afgelopen jaar veel bereikt, maar de vooruitgang moet in een hogere versnelling als we ons doel willen halen om in 2015 16 miljoen levens te redden. Ik ben erg blij dat, ondanks deze moeilijke
economische tijden, veel regeringen, bedrijven en prominente personen in de maatschappij substantiele toezeggingen doen aan Every Woman Every Child. Dit zijn verstandige beslissingen; leiders met visie zien de waarde van het investeren in de gezondheid van vrouwen en kinderen duidelijk in.”

In september 2010 kondigde secretaris-generaal Ban Ki-moon het door Every Woman Every Child ondersteunde programma “Global Strategy for Women’s and Children’s Health” aan. Het gaat hierbij om een wereldwijde inspanning om de gezondheid van vrouwen en kinderen te verbeteren. MSD heeft toegezegd om samen met de VN en haar partners te helpen Millenniumdoelstelling 5 te bereiken. Deze doelstelling van de VN is erop gericht om moedersterfte met 75 procent te verlagen en reproductieve gezondheid wereldwijd toegankelijk te maken.

“Wij mengen ons in de strijd om vrouwen te redden van wie het leven tijdens een bevalling op het spel staat. Dit wordt onderdeel van de missie van ons bedrijf,” aldus CEO Ken Frazier. “Met ‘MSD for Mothers’ maken wij een verschil in het leven van meer mensen in meer delen van de wereld. Aangezien ‘MSD for Mothers’ zich richt op een van de oudste en best te voorkomen gezondheidsproblemen ter wereld, denken wij dat het een grote impact zal hebben op de maatschappij. Daarnaast geloven we dat het waardevolle kennis voor ons bedrijf zal opleveren. Wij zien dit als iets voor de lange termijn.”
Volgens Ken Frazier speelde de voorzitter van de Raad van Bestuur van Merck, Dick Clark, een essentiele rol bij het ontwikkelen van het initiatief. Hij stelt: “Door het leiderschap en de visie van Dick Clark heeft MSD nu een nieuwe manier gevonden om de bedrijfsmissie ‘het redden en verbeteren van levens’ invulling te geven. Dicks passie om ‘MSD for Mothers’ tot stand te brengen, strookt met de aandacht die hij de afgelopen vijf jaar als CEO had voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Naar schatting zouden de komende tien jaar drie miljoen vrouwen kunnen sterven aan complicaties die verband houden met zwangerschap en bevalling. Moedersterfte is waarschijnlijk het oudste probleem op gezondheidsgebied en de meeste sterfgevallen die hiermee samenhangen zijn te voorkomen. Hoewel vooral vrouwen in ontwikkelingslanden worden getroffen, is ook in de Verenigde Staten en andere ontwikkelde landen een belangrijk en groeiend aantal gevallen van moedersterfte te zien.
“MSD verricht baanbrekend werk voor vrouwen en hun families. ‘MSD for Mothers’ is uitzonderlijk qua omvang, reikwijdte en langetermijndenken. Meer dan de helft van de sterfgevallen tijdens de zwangerschap of bevalling wordt veroorzaakt door overmatig bloedverlies of complicaties door hoge bloeddruk, alsmede door het niet kunnen beschikken over voorbehoedmiddelen”, aldus dr. Carole Presern, verloskundige en directeur van Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH). “Hoewel er vele beproefde mogelijkheden zijn, bestaat er geen kant-en-klare oplossing voor het probleem moedersterfte. Voor een snellere vooruitgang moet toegang kunnen worden verkregen tot bekende oplossingen die op grotere schaal kunnen worden doorgevoerd. Er moeten ook nieuwe producten worden ontwikkeld waarmee we de uitdagingen die we op dit moment tegenkomen kunnen aangaan en is er een niet-aflatend, wereldwijd offensief nodig waarbij aandacht wordt gevraagd voor het terugdringen van moedersterfte.”

Aan de basis van het nieuwe initiatief van MSD liggen intensief luisteren en leren, en een transparante samenwerking met medewerkers in de gezondheidszorg en topexperts. Met behulp van input van meer dan honderd praktijkexperts heeft MSD een strategisch plan ontwikkeld dat aangeeft waar het bedrijf haar mensen en bronnen zal inzetten. “MSD for Mothers” zal zich zowel richten op de twee belangrijkste oorzaken van moedersterfte (overmatig en ongecontroleerd bloedverlies na de bevalling, ook wel postpartum bloeding genoemd, en levensbedreigende hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, oftewel pre-eclampsie) als op gezinsplanning, waarvan bekend is dat dit een belangrijke rol speelt bij het terugdringen van moedersterfte. Om het initiatief in goede banen te leiden, wordt gebruikgemaakt van de input van zowel een interne stuurgroep als een externe adviesraad. MSD zal de activiteiten laten controleren en evalueren door een onafhankelijke organisatie.

De drie belangrijkste stappen van het langetermijninitiatief zijn:
Beproefde oplossingen sneller toegankelijk maken
MSD neemt zich voor de kwaliteit en aanvoer van diagnostische, preventieve en behandelingsmiddelen voor postpartum bloeding en pre-eclampsie te verbeteren. Daarnaast zal het bedrijf de kwaliteit van medische opleidingen voor geschoolde kraamverpleegkundigen verhogen, helpen bij het ontwikkelen van duurzame modellen voor gezondheidszorg en toegang tot gezinsplanning verbeteren.
Productinnovatie
MSD zal putten uit haar rijke geschiedenis op het gebied van innovatieve, levensreddende medicijn- en vaccinontwikkeling en in samenwerking met partners grensverleggende technologieen op het gebied van gezondheid van moeders ontwikkelen die op grote schaal kunnen worden ingezet in regio’s waar weinig hulpmiddelen aanwezig zijn. MSD zal samen met vooraanstaande donateurs, NGO’s en onderzoekers beginnen met het beoordelen van meer dan 30 bestaande, veelbelovende technologieen, met als doel om ten minste drie innovaties te ontwikkelen die postpartum bloeding, pre-eclampsie en gezinsplanning aanpakken.

Bewustzijn creeren en aandacht vragen op wereldwijd niveau
MSD voegt zich bij experts op het gebied van gezondheidszorg voor moeders om meer publiek bewustzijn te creeren voor de noodzaak om moedersterfte terug te dringen, teneinde het beleid op wereldwijd en nationaal niveau te verbeteren. MSD zal ook samenwerken met toonaangevende NGO’s en multilaterale organisaties om een grotere betrokkenheid van de privésector tot stand te brengen. Met “MSD for Mothers”, wordt het bedrijf onderdeel van PMNCH en de Global Compact/UN Foundation Private Sector Task Force van de Verenigde Naties voor Every Woman Every Child.

Over MSD
Het MSD van vandaag is wereldleider op het gebied van gezondheidszorg en werkt mee aan een gezonde wereld. MSD is een merknaam van Merck & Co., Inc., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Whitehouse Station, in de Amerikaanse staat New Jersey. Met onze geneesmiddelen, vaccins, biologische therapieen, producten en diensten voor consumenten en dieren bieden we innovatieve behandelingen voor een betere gezondheid van mensen en dieren in meer dan 140 landen. We zijn actief betrokken bij een betere toegang tot de gezondheidszorg. Dat doen we met uitgebreid beleid, programma’s en samenwerkingsverbanden. Ga voor meer informatie naar www.msd.nl.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen