Proces rond CPB-notitie “Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb”

0
160

Naar aanleiding van de publiciteit over het proces rond de CPB-notitie “Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb” stuurt de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie(w.g.) drs. M.J.M. Verhagen  deze brie aan de Kamer. In een interne brief aan de directeur van het Centraal Planbureau (CPB) heeft de secretaris-generaal van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, op basis van informatie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), twee kritische opmerkingen gemaakt bij het gevolgde proces, te weten (I) dat het CPB geen technisch hoor- en wederhoor heeft toegepast en (II) dat het CPB verzuimd heeft om VWS tijdig te informeren over de inhoud en timing van de publicatie. De secretaris-generaal probeert hiermee te borgen dat er geen misverstanden ontstaan.

De minister  betreurt da thij moet constateren dat vandaag in de media uit deze brief is geciteerd. Daarom voet hij zich genoodzaakt om de Kamer in kennis te stellen van deze brief.  Deminister zal daarnaast de Rijksrecherche verzoeken om een onderzoek in te stellen naar het in de openbaarheid komen van deze brief. In een tweede bijgevoegde brief gaat het CPB op beide opmerkingen van de secretaris-generaal in. Het CPB schrijft dat technisch hoor- en wederhoor is toegepast.

Met betrekking tot het tweede punt geeft het CPB aan dat de gevolgde procedure niet adequaat is voor deze nieuwe situatie waarin een kabinetsvoorstel wordt doorgerekend op verzoek van een lid van de Tweede Kamer. Het CPB heeft hiermee een verkeerde procedure toegepast. Het CPB heeft inmiddels besloten om in dergelijke gevallen in de toekomst een andere procedure toe te passen om herhaling te voorkomen.

De minister wil benadrukken dat de inhoud van de desbetreffende CPB-notitie bij dit alles in het geheel niet aan de orde is geweest. ‘De onafhankelijke positie van het CPB staat buiten kijf’, aldus minister Verhagen.